18. Marec 2018 hotelier
Baner_hotelier

Po piatich rokoch sa vracia do českej metropoly stretnutie kľúčových osobností z približne 30 krajín.

Piaty ročník Leaders in Hospitality CEE & CIS Summit sa uskutoční 5. – 6. júna 2017 v Prahe. Záštitu nad významným stretnutím profesionálov z oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie prevzali ministerka pre regionálny rozvoj Českej republiky Karla Šlechtová a Česká obchodná komora. „Sme hrdí na to, že summit počas týchto rokov dosiahol uznanie na globálnej úrovni a že sa stal miestom stretnutia predstaviteľov turizmu celého CEE & CIS regiónu“ povedala Elena Jaasim, CEO organizácie International Business Council, ktorá podujatie organizuje. Počas dvoch dní trvania summitu sa môžu účastníci zúčastniť množstva odborných panelových diskusií, nadviazať užitočné kontakty s hoteliermi z iných krajín a tiež s významnými sektorovými dodávateľmi. Viac informácií nájdete na www.hotelcee.com.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK