18. Marec 2018 hotelier
Baner_hotelier

Trinásť oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) sa spojilo, aby vytvorilo spoločnú profesijnú organizáciu Asociáciu organizácií cestovného ruchu

(ďalej len Asociácia). Jej cieľom je posilniť úlohu destinačného manažmentu. V roli pozorovateľov boli na zasadnutí prítomné tri ďalšie OOCR a zástupca sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV SR). Asociácia je otvorenou platformou pre všetky oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom spoločne  profesijne a odborne rásť. Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí, a tým profesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, je našim dlhodobým strategickým zámerom,“ povedala Michaela Potočárová, zvolená predsedníčka Asociácie a riaditeľka Trnava Tourism. Cieľom Asociácie je vzájomne zdieľať pracovné skúsenosti, vysvetliť fungovanie a zhodnotiť prínos organizácií cestovného ruchu odbornej ako aj laickej verejnosti. Zároveň je jej úlohou hájiť spoločné záujmy členských subjektov pôsobiacich v oblasti destinačného manažmentu. OOCR v asociácii zastupujú ich výkonní riaditelia, ktorí pôsobia ako destinační manažéri.

Od roku 2011 vzniklo na Slovensku 40 organizácií cestovného ruchu, z toho 35 oblastných a 5 krajských. Za najväčší prínos päťročnej existencie organizácií cestovného ruchu považujeme kontinuálny nárast štatistík výkonnosti odvetvia, najmä počtu domácich návštevníkov v jednotlivých slovenských destináciách. Je to aj tým, že informácie o ponukách destinácií sú vďaka organizáciám cestovného ruchu dostupnejšie,“ povedal Igor Kuhn, podpredseda Asociácie a výkonný riaditeľ Región Štiavnica.

Vďaka Asociácii budú môcť OOCR navonok vystupovať jednotne, prijímať a komunikovať stanoviská ako jedna organizácia pre oblasť destinačného manažmentu a marketingu. „Toto tiež považujeme za dôležitú pridanú hodnotu združovania sa na úrovni organizácií cestovného ruchu. Sme odborná a otvorená asociácia a na našich stretnutiach privítame aj tých, ktorí členstvo ešte iba zvažujú,“ povedala Potočárovádodala, že „v budúcnosti máme záujem uzavrieť strategické partnerstvá so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj s profesijnými zväzmi pôsobiacimi v cestovnom  ruchu“.

Zakladajúcimi členmi Asociácie sú Bratislava Tourist Board, Región Senec, Rezort Piešťany, Trnava Tourism, Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, Dudince, Región Banská Štiavnica, Stredné Slovensko, Región Gron, Rajecká dolina, Malá Fatra, Horný Zemplín a Horný Šariš, Severný Spiš – Pieniny.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK