18. Marec 2018 hotelier
Baner_hotelier

Opatrenia, ktoré prezentoval predseda vlády Robert Fico, môžu mať podľa Zväzu hotelov a reštaurácií SR mimoriadne negatívny dopad na cestovný ruch na Slovensku,

konkrétne na fungovanie hotelov a reštaurácií na Slovensku. V tejto súvislosti vydal zväz nasledovné vyhlásenie:

Vyhlásenie ZHR SR k návrhu sociálneho balíčka

Zväz hotelov a reštaurácií SR podporuje systémové opatrenia štátu, ktorých cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti domáceho cestovného ruchu. Vďaka tomu môže rásť počet návštevníkov, priamo úmerne sa zvyšujú obraty podnikov, vytvárajú sa nové pracovné príležitosti a zvyšujú mzdy. Základ služieb cestovného ruchu tvoria predovšetkým ubytovacie a stravovacie služby, ktoré vyhľadávajú hostia najmä počas dní pracovného pokoja, či štátnych sviatkov. Práca počas víkendov či štátnych sviatkov v cestovnom ruchu je dôsledkom požiadaviek hostí.

Zavedenie navrhovaných opatrení, ktoré sa týkajú zvyšovania minimálnej mzdy a príplatkov za prácu počas víkendov a štátnych sviatkov, prezentované stranou SMER, povedú v hoteloch a reštauráciách k zvyšovaniu nákladov a zvyšovaniu cien, čo bude mať zároveň za následok znižovanie počtu predovšetkým domácich návštevníkov. Tieto opatrenia budú mať veľmi negatívny vplyv na počet zamestnancov a výrazne obmedzia poskytované služby. Zníži sa konkurencieschopnosť služieb v cestovnom ruchu, pričom sa zníži aj kvalita služieb. Tento negatívny vývoj bude mať dopad na všetky nadväzujúce odvetvia, ale aj samosprávy, znížením príjmov z dane za ubytovanie, či iných daní a poplatkov.

Zväz hotelov a reštaurácií SR preto žiada stranu SMER a Vládu Slovenskej republiky o podrobnejšiu analýzu dopadov navrhovaných opatrení na zamestnávateľov v odvetví cestovného ruchu. Už teraz je alarmujúci nedostatok pracovníkov v hoteloch a reštauráciách, najmä kvôli neúmernému daňovoodvodovému zaťaženiu. Práve tomuto problému by mali štátne orgány venovať zvýšenú pozornosť.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK