16. December 2017 hotelier
Baner_hotelier

Aktuality

Všeobecné

logo_zcrsrPo takmer ročnej príprave bol dňa 17. januára 2011 založený Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR), ktorý zásadne mení inštitucionálnu základňu odvetvia cestovného ruchu. Ide o tzv. zamestnávateľský zväz, ktorého zakladajúcimi členmi je osem profesijných združení – Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií, Bratislavská hotelová asociácia, Lavex – lanovky a vleky, Asociácia kúpeľov Slovenska, Historické hotely Slovenska, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky a Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu.

Kemp.careerDay19. február 2011 je dňom, ktorý môže byť zlomový pre vašu kariéru, ak sa zúčastníte pravidelného každoročného stretnutia so 65 generálnymi riaditeľmi hotelov Kempinski. Kempinski Career Day sa organizuje s cieľom vyhľadávať budúcich spolupracovníkov z radov študentov, absolventov či špičkové talenty a uskutoční sa v nemeckom Kempinski Hoteli Airport Mníchov od 14. do 18. hodiny. Vstup je voľný, je potrebná registrácia na webovej stránke http://kempinski.eventbrite.com/

Kempinski_River_Park_Bratislava_Front1Vlastníkom najluxusnejšieho päťhviezdičkového hotela v Bratislave sa stala hotelierska skupina Best Hotel Properties a.s. (BHP).

Podľa predsedu predstavenstva Ing. Branislava Babíka kúpou Kempinski Hotela River Park napĺňa BHP svoju akvizičnú stratégiu, ktorou je v tomto prípade kúpa architektonicky jedinečného hotela s exkluzívnou polohou na nábreží rieky Dunaj. Hotel ponúka ubytovanie a služby na najvyššej úrovni v 231 komfortne zariadených hotelových izbách s nádherným výhľadom. Služby luxusného hotela v Bratislave za krátky čas od jeho otvorenia využili už viaceré významné osobnosti ako Dree Louise Hemingway Crisman (pravnučka E. Hemingwaya), Kiera Chaplin (vnučka Ch. Chaplina) a Franklin Wayne Emanuel Sinatra (syn Franka Sinatru), Bob Dylan, Sinead O´Connor, Tatiana Patitz, Tommy Emmanuel, Plácido Domingo, Craig David, či cyperský prezident Dimitris Christofias s manželkou.

ice-cold-coca-cola3. januára tohto roku sa začalo odpočítavanie 125 dní, ktoré zostávajú do 8. mája, dňa 125. výročia vzniku nápoja Coca-cola. Spoločnosť pri tejto príležitosti zasvätila rok 2011 oslavám a pripravila po celom svete bohatú ponuku špeciálnych akcií pod heslom „125 rokov radosti".

História spoločnosti sa odvíja odo dňa, kedy John Smith Pemberton, lekárnik z Atlanty v Spojených štátoch po prvýkrát namiešal prvý džbán sirupu Coca-Cola so sódou a za päť centov ho predal.

Peter_BelinskRok 2010 priniesol Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR) niekoľko zásadných zmien v jej fungovaní, ako aj viacero úspešne zrealizovaných projektov.

Od 9. septembra 2010 je novým generálnym riaditeľom SACR Ing. Peter Belinský. „Mojím zámerom je spojiť všetkých aktérov v cestovnom ruchu a iniciovať ekonomické a legislatívne zmeny, ktoré pomôžu naštartovať cestovný ruch na Slovensku a plne využiť jeho potenciál," uviedol generálny riaditeľ Peter Belinský.

V rámci zefektívnenia organizačnej štruktúry vznikol v agentúre nový odbor stratégie a rozvoja. Jeho úlohou je pripravovať strategické podklady pre komplexnú činnosť SACR ako národnej organizácie destinačného manažmentu.

Agentúre sa v roku 2010 podarilo zrealizovať niekoľko významných projektov: Pri príležitosti 15. výročia svojho vzniku zorganizovala medzinárodnú konferenciu Marketingový manažment regiónu cestovného ruchu, na ktorej sa zúčastnilo 220 účastníkov pracujúcich v odvetví turizmu. V spolupráci so súkromnými subjektmi CR založila tento rok kongresovú organizáciu Slovak Convention Bureau (SCB) podľa vzoru podobných organizácií v zahraničí. Na svetovej výstave EXPO Shanghai pripravila SACR sériu prezentácií o Slovensku, ako aj dni slovenskej gastronómie. Spolu s MHSR zorganizovala Valné zhromaždenie Zväzu autobusových prepravcov (RDA) v Bratislave s účasťou 200 členov z celého sveta. Celkovo agentúra v roku 2010 propagovala Slovensko ako cieľovú destináciu turizmu na 42 medzinárodných veľtrhoch CR, zrealizovala 82 prezentácií a workshopov, zorganizovala 47 infociest pre zahraničných novinárov a touroperátorov a pripravila viaceré propagačné kampane na domácom, ako aj na zahraničných trhoch cestovného ruchu.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK