18. Október 2017 hotelier
Baner_hotelier

Aktuality

Všeobecné

Opatrenia, ktoré prezentoval predseda vlády Robert Fico, môžu mať podľa Zväzu hotelov a reštaurácií SR mimoriadne negatívny dopad na cestovný ruch na Slovensku,

Trinásť oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) sa spojilo, aby vytvorilo spoločnú profesijnú organizáciu Asociáciu organizácií cestovného ruchu

Dnešok je poslednou možnosťou, kedy môžete posunúť súťaž Hotelier roka bližšie k svojim predstavám.

Po piatich rokoch sa vracia do českej metropoly stretnutie kľúčových osobností z približne 30 krajín.

Povinnosti platiť neúmerne vysoké licenčné poplatky za autorské práva sa venovala dnešná

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK