18. Marec 2018 hotelier
Baner_hotelier

Slnko a najmä letné prázdniny vytiahnu z domu rodiny s deťmi, ktoré sú v tomto období hlavnou cieľovou skupinou. Rodičia chcú so svojimi ratolesťami stráviť voľný čas na čerstvom vzduchu, zastaviť sa na obed, na zmrzlinu. Ste na nich pripravení?

Dieťa, ktoré sa hrá, je spokojné, nehnevá a rodičia sa neponáhľajú. Túto skutočnosť už slovenskí hotelieri a reštauratéri začali konečne využívať vo svoj prospech, a tak detský kútik nájdete takmer všade. Deti v ňom dokážu behať celé hodiny a rodičia môžu využívať hotelové služby. Kvalitné hotely zabezpečujú baby sitting dokonca aj v nočných hodinách, nehovoriac o vybavení a službách pre detských klientov. Slnečné mesiace sú však predurčené na pobyt vonku a väčšina rodín dá aj pri stravovacích službách prednosť exteriéru pred interiérom a vyberie si reštauráciu či terasu s detským ihriskom. Deťom je dlho sedieť v reštaurácii, čas, kým sa prinesie jedlo, je dobré im vyplniť, umožniť tým, čo im je prirodzené – pohybom. Lebo, nezabudnite – kde sú spokojné deti, sú spokojní i rodičia. Preto ak ešte nemáte detské ihrisko, je naozaj najvyšší čas konať.


Požiadavky na detské ihriská:

•    kvalita a bezpečnosť – projekt sa musí usilovať o kvalitné a bezpečné riešenie,
•    realizácia by mala byť prevedená v súlade so záväzným predpisom pre výstavbu a zariadenie detských ihrísk podľa normy STN EN 1176-1 až 7;
•    estetika a prispôsobenie vekovým potrebám a limitom dieťaťa,
•    personálne zabezpečenie stálej údržby – nevyhnutnosť zabezpečiť správu detského ihriska s povinnosťou dozoru nad jeho technickým stavom a pravidelnou údržbou ihriska i jeho bezprostredného okolia (min. raz mesačne).
© European Communities, viac na www.dolceta.eu

Umiestnenie

Pri tvorení návrhu je najdôležitejšie samotné umiestnenie priestoru pre deti. Už jedno dieťa dokáže spraviť poriadny hluk, čo potom urobia dve alebo štyri hrajúce sa deti? Pri hľadaní by ste preto mali myslieť aj na ostatných hostí alebo svojich zamestnancov, ktorí nebudú môcť svoje pracovisko opustiť a budú si musieť detskú hru chtiac-nechtiac „vychutnať“ naplno. Druhou stranou mince je fakt, že aj keď si rodičia malých nezbedníkov túžia príjemne posedieť povedzme na letnej terase, svoje deti chcú mať neustále pod dohľadom.

•    Pri výbere miesta na detské ihrisko myslite aj na súkromie ostatných hostí. Ideálne sú dve terasy alebo veľká rohová.
•    Vyvarujte sa lokalizácie ihriska priamo pod oknami hotelových izieb.
•    Hluk z detského ihriska by nemal rušiť ani prevádzku a logistiku zariadenia.
•    Umiestnite v blízkosti ihriska lavičky alebo dbajte na to, aby bolo viditeľné z letnej terasy či reštaurácie.
•    Chráňte deti pred prípadnými nebezpečenstvami, ako sú cesta, jazierko alebo potok, ktoré sa v blízkosti nachádzajú, napríklad oplotením.
•    Kvôli bezpečnosti zvoľte iba jeden východ. Ten by však mal umožniť pohodlný prístup napríklad záchranárom v prípade úrazu (vjazd pre sanitku má mať minimálne 2,15 m).

Povrch

Zvýšené nároky kladú bezpečnostné normy aj na povrch, ktorý je na detských ihriskách. Vhodný povrch je okrem preliezačiek nutný aj pri hojdačkách, kolotočoch alebo kĺzačkách. Má sa nachádzať zhruba 1,5 m okolo vybavenia, všetko však závisí od druhu povrchu. (Presnejšiu špecifikáciu nájdete v norme STN EN 1177.) Pričom druh povrchu je ovplyvnený aj výškou zariadenia, ornica alebo tráva sú prípustné pri páde do 1 m. Medzi ostatné používané druhy patrí:

•    Sypký povrch (piesok, štrk, drvená guma) – mal by siahať 300 mm do hĺbky, nesmie sa však používať napríklad pri kolotočoch.
•    Gumený povrch (umelé gumené dlaždice atď.) – musia spĺňať hodnotu kritéria poranenia hlavy určenú normou.
•    Umelá tráva (umelá sieť) – pri správnom uložení je vhodná pri zariadeniach do 3 m, odporúčaná je mimo mestských terénov.
•    Kobercový povrch – ukladajú sa na piesok alebo okrúhle častice.

Hygienické požiadavky

Rizikovým faktorom sú nezodpovední majitelia psov, ktorí často „zablúdia“ práve na detské ihrisko vyvenčiť svojho domáceho miláčika. Riešením je ohradenie plochy, prípadne umiestnenie viditeľných zákazov vstupu so psom a nutnosťou je aj pravidelné čistenie celého areálu. Ďalšou problémovou kategóriu pre hygienu tohto priestoru sú tínedžeri. Proti nim sa môžete chrániť osvetlením ihriska aj vo večerných hodinách a jeho umiestnením v blízkosti prevádzky, teda pod stálym dohľadom. Najháklivejšou plochou sú pieskoviská, ktoré je potrebné čistiť v pravidelných intervaloch a najmenej raz ročne v nich meniť piesok.

Dokonalé rozmiestnenie

Pri inštalácii prvkov je potrebné si vždy predstaviť, ako sa na ňom deti budú hrať a snažiť sa už samotným umiestnením eliminovať možnosti pádov a zranení. Dôležité pri ihrisku je napríklad aj chrániť najnavštevovanejšie časti pred prehrievaním a tým deti pred možnosťou úpalu. Ideálnym pomocníkom je v tomto prípade zeleň. Pri jej výbere, však myslite na to, že deti môžu niektoré plody či listy ochutnávať, a tak okrem kritérií estetickosti a odolnosti pridajte ešte jedno – netoxickosť.
Rovnako dôležitá pri budovaní je aj otázka, pre koľko a akú vekovú kategóriu je budúce hracie pole určené. Práve to bude rozhodovať o jeho rozlohe, ale aj o zariadení, ktorým ho budete vybavovať, veľkosť aj stupeň náročnosti musia byť prispôsobené jeho užívateľom!

Spoľahnite sa na odborníkov, ale už pri ich výbere sa zamerajte na zariadenia, ktoré vyhovujú norme STN EN 1176 a požadujte ich nainštalovanie v súlade s ňou. Povrch ihriska
zase musí spĺňať požiadavky normy STN EN 1177.

Pravidelné kontroly

Uvádzame tie, ktoré ste ako prevádzkovateľ pri detských ihriskách povinný zabezpečiť:
•    Bežná vizuálna kontrola – kontroluje sa celkový stav zariadení, najmä nedostatky spôsobené vandalizmom, ale aj bežnou prevádzkou. Vykonáva ju prevádzkovateľ alebo osoby ním určené. Kontrolu zaeviduje v písomnom dokumente. Dodávateľ môže so zariadením predložiť zoznam možných rizikových prvkov, ktoré treba kontrolovať. Odporúča sa vykonávať raz za týždeň.
•    Prevádzková kontrola – je podrobnejšia inšpekcia vybavenia, predovšetkým opotrebovania zariadení. Môže ju vykonať prevádzkovateľ alebo osoba ním určená. Výsledky kontroly by mali byť zaevidované do dokumentácie spojenej so správou a údržbou. Odporúča sa vykonávať každý 1 až 3 mesiace.
•    Ročnú hlavnú kontrolu – by mali vykonávať špecialisti, a to nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem. Takúto kontrolu ponúkajú výrobcovia zariadení detských ihrísk, komerčné spoločnosti aj organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou.
Viac informácií o bezpečnosti detských ihrísk nájdete na www.playgrounds.uokik.gov.pl.

Aké sú skúsenosti z praxe?

Klienti Apartmánového hotela Crocus na Štrbskom Plese majú k dispozícii detský kútik. Keďže 60 % klientov sú rodiny s deťmi, tento rok plánujú vybudovať aj detské ihrisko v hodnote 10 000 eur. Miriam Marcinová, manažérka hotela hovorí: „Detský kútik je momentálne štandardom každého hotela či reštaurácie a hostia ho považujú už za samozrejmosť. Ako apartmánový hotel nás vyhľadávajú najmä rodiny s deťmi, preto sa snažíme o vytvorenie ďalšej alternatívy na spestrenie ich pobytu.“

Hotel SOREA Stará Ľubovňa ponúka viaceré aktivity a existujúce detské ihrisko plánujú rozšíriť s rozpočtom cca 3 000 eur. Viera Konkoľová, marketingová pracovníčka, udáva, že v 1. štvrťroku 2010 deti do 15 rokov tvorili asi 22 % z celkového objemu hostí. „Detský kútik sme sa rozhodli vybudovať hlavne kvôli rodinám s malými deťmi. V dnešnej dobe by to mala byť samozrejmá vec v každom hoteli či väčšom penzióne. Rodičia si nájdu chvíľku aj pre seba pri šálke kávy či dennej tlači, zatiaľ čo sa ich ratolesti zahrajú. Máme aj viacúčelové ihrisko na tenis, volejbal, basketbal či mini futbal. V exteriéri sú aj hojdačky, ale letné ihrisko plánujeme rozšíriť a dobudovať. K dispozícii je tiež krytý bazén, stolný tenis, stolný futbal, biliard alebo požičovňa bicyklov.“

Investor hotela Jánošík v Liptovskom Mikuláši sa pri celkovej rekonštrukcii rozhodol pre kúpu parku vedľa hotela, v ktorom bolo prioritou vybudovať detské ihrisko ako ďalší segment novej cieľovej skupiny. Lucia Poláková, sales & marketing manager, vyčísľuje počiatočné náklady približne na 4 000 eur. Dnešné prevádzkové náklady predstavujú výmenu piesku na pieskovisku a údržbu okolia detského ihriska. „Hostia majú veľmi pozitívny názor na to, že v meste pribudlo ďalšie detské ihrisko, ktoré je vždy udržiavané, čisté a bezpečné. Rodičia si môžu na terase, ktorá ústi do hotelového parku, posedieť pri dobrej káve a chutnom jedle a svoje deti majú pritom vždy pod dozorom“, zhŕňa skúsenosti s prevádzkou ihriska a dodáva: „Tento druh klientely je pre nás určite dôležitý, ale keďže ide najmä o ľudí z mesta a okolia, odráža sa to percentuálne iba pri využití odbytových stredísk, pri využití ubytovacieho úseku je toto percento veľmi nízke.“

Niečo navyše

Chcete zaujať mladé rodiny ešte viac? Ponúknite dostatok zaujímavých aktivít všetkým členom rodiny a pridajte niečo navyše, čo deti poteší a rodičom uľahčí život. Ubytovacie a stravovacie zariadenia, ktorým na detskej klientele zvlášť záleží, môžu získať oficiálnu certifikáciu zariadenia priateľského k deťom a rodinám (Tejto problematike sme sa podrobnejšie venovali v čísle Hoteliera 2/2007.). V súčasnosti má na Slovensku certifikáciu 9 ubytovacích a 47 stravovacích zariadení. Čo táto certifikácia znamená, aké sú jej výhody a čo obnáša, sa dozviete na www.materskecentra.sk. Názov projektu je Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom.

Detské ihriská sú miestom, kde sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť. Zároveň, ale sú aj miestom, kde sa môže dieťa ľahko zraniť, preto je potrebné pri nich myslieť naozaj na všetko. Lebo bezpečnosť detí musí byť pri plánovaní, realizácii aj prevádzke detského ihriska vždy na prvom mieste. Spokojní rodičia „vylietaných“ detí však chýr o vašom zariadení roznesú medzi svojich známych rýchlejšie, ako by ste sa nazdali. A vaše zariadenie sa môže zapísať do diárov mladých rodín s deťmi ako priateľské k deťom.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK