18. Marec 2018 hotelier
Baner_hotelier

Na čom je závislý váš biznis? V akej miere na vašich ľuďoch? Aké sú hlavné problémy, ktoré stále riešite? Aké sú kľúčové kritériá vášho úspechu? Je pravda, že pracujete ako žonglér s mnohými „taniermi“ vo vzduchu? Že ak sú zamestnanci mrzutí, hostia sa nevrátia? Máte problémy vyškoliť, udržať  a motivovať ľudí? Predstavte si tú obrovskú úľavu, keby niekto zamával kúzelnou paličkou a tieto problémy by sa vyriešili. Viete, že tou čarovnou paličkou môže byť práve koučing?

Keď som pred ôsmimi rokmi prvýkrát počula hovoriť o koučovaní, myslela som si, že som ho ako bývalá manažérka robila, že je jednou z rolí manažéra. Pri bližšom vniknutí do problematiky som však rýchlo zistila, že ide o veľmi špecifický proces a ak ho chcem ako manažér naozaj aplikovať alebo sa stať profesionálnym koučom, mám sa čo učiť. Myslím si, že dnes je situácia veľmi podobná.
Slovo kouč sa používa v športe, viac namiesto slova tréner, možno tréner s trochu pridanou hodnotou, možno bližšie k ľudom, a slovo koučovanie sa považuje za istý druh tréningu či mentoringu, vzdelávanie, terapia alebo poradenstvo. To všetko sú rešpektované procesy a profesie – ale určite nie sú koučovaním.

Kto je vlastne kouč?

V osobnosti kouča máte možnosť stretnúť sa s človekom, ktorý je nestranný, nehodnotí vás, nekritizuje, s ktorým si môžete prejsť svoje plány, vízie, pozrieť sa na ne zo všetkých strán a necítiť sa ohrozený. Je to niekto, komu môžete dôverovať, kto vás bude počúvať a otázkami vás inšpirovať nájsť to, čo hľadáte. Alebo len odrazovou doskou pre vaše myšlienky?
Často sa stáva, že manažér, podnikateľ, majiteľ firmy sa nemá s kým porozprávať o svojich víziách, problémoch či dilemách. Pred podriadenými chce vyzerať vždy kompetentný, ako aj pred nadriadenými.

Osobný koučing a štýl riadenia

Koučing môže byť využitý v hocijakom biznise v dvoch podobách. Prvou podobou je osobný koučing manažérov a kľúčových pracovníkov. Tu je cieľom podpora ich osobného rozvoja a riešenia problémov alebo výziev. Koučom je profesionál, ktorého expertíza je koučing. Druhá podoba koučovania predstavuje štýl manažmentu, kde sa vaši manažéri naučia koučovať a používať nástroje kouča pri ich dennodennej práci s ľuďmi.

1. Osobný koučing

Neznášate, keď vám ľudia radia, čo máte robiť, lebo nikto nemá tie isté skúsenosti ako vy? Myslíte si, že váš biznis je špeciálny a potrebujete nájsť vlastnú cestu? Potrebujete len sprievodcu, partnera, ktorý vás bude sprevádzať, podporovať, ale cestu a cieľ chcete nájsť sami? Tu je koučovací prístup ideálny.
Kouč vám vôbec neradí, nedáva vám pokyny, čo, ako a kedy spraviť najlepšie. Je skôr katalyzátorom vašich myšlienok. Otázkami doluje a hľadá vo vás vaše zdroje, vaše poklady, ktoré všetci máme, len si ich nejako neuvedomujeme a často ani neveríme, že ich máme.
Osobné koučovanie manažérov a kľúčových pracovníkov sa sústreďuje na osobnostný rozvoj, budúcnosť, ciele a činy.

Je to spôsob osobnej intervencie, ktorá vám pomôže:

 • nájsť váš skrytý potenciál,
 • nájsť vlastné riešenia špecifické pre vašu situáciu, či ide  o vaše výzvy alebo o problém, ktorý riešite,
 • nájsť vaše vlastné cesty k cieľom, ktoré si sami zadáte,
 • objasniť si svoju situáciu a svoje priority,
 • nájsť motiváciu a inšpiráciu k tomu, čo chcete dosiahnuť,
 • nájsť odvahu a konečne spraviť, to čo ste už dávno chceli urobiť,
 • nájsť sebadôveru a slobodu konania,
 • zobrať zodpovednosť za vlastné činy.

Úspešné a progresívne podniky vidia koučovanie ako kľúč k dosiahnutiu svojich cieľov

Už po prvom koučovacom rozhovore si môj bývalý kolega, ktorý o koučovaní čítal a dokonca absolvoval jeden seminár, uvedomil, aké efektívne koučovanie je. V jeho prípade sme preberali konkrétne procesy, ktoré potreboval navrhnúť a implementovať vo svojej firme, myšlienky, ktoré mu už dlho bežali hlavou, len ich potreboval dať dokopy, čo sa nám podarilo počas  polhodinového rozhovoru. Výsledkom bolo skvelé prijatie jeho projektu vo firme hneď nasledujúci týždeň!

Aké sú efekty osobného koučingu:

 • kombinácia školenia a koučovania zvyšuje efektívnosť školenia z 20 % na 80 %,
 • zlepšenie pracovných schopností a zručností,
 • zlepšenie schopnosti premýšľať o vlastnej práci a osobnom živote,
 • zlepšenie schopnosti využívať svoje možnosti,
 • nájdenie osobnej slobody a životnej rovnováhy.

2. Koučovanie ako štýl manažmentu
Je to nielen manažérska zručnosť. Manažéri naučia koučovať a používať nástroje kouča pri každodennej práci s ľuďmi, či je to v rozhovoroch s jednotlivcami, alebo v tímovej práci.

 • Kouč z človeka „vytiahne“ to najlepšie, čo v ňom je.
 • Ukáže ľuďom možnosti, ktoré majú okolo seba a je len na nich, ako sa ich chopia.
 • Pomôže ľuďom „nasadnúť na správny vlak“, priblížiť  sa svojim cieľom a pri skutočnom nasadení síl a snahy ich aj prekonať.

Ako pracuje kouč manažér?

Namiesto prikazovania a inštrukcií kouč manažér používa otázky zamerané na riešenie problému v danej situácii. Kouč manažér vie presne, čo sa deje, nestratil kontrolu, keďže koučovaný vie, že vlastní nielen problém, ale aj jeho riešenie. Je motivovaný a jeho sebadôvera stúpa a ak treba, nebude sa báť požiadať o podporu od manažéra. Lebo koučovacím zručnostiam a procesu koučovania sa dá naučiť.


Aké efekty prináša koučing ako štýl manažmentu:

 • kontrolu a menej stresu,
 • rozvoj ľudí v ich funkciách a ich samostatnosť,
 • vyššie sebavedomie manažérov,
 • nezávislosť zamestnancov od top manažéra (dôvera),
 • lepší výkon a výsledky,
 • zmenu správania a zodpovednosť.

Čo z koučingu je aplikovateľné v hotelovom a pohostinskom biznise?

Otázka skôr znie – čo nie je?
Je váš biznis závislý na ľuďoch? Určite. Potrebujete ich rozvíjať, motivovať, udržiavať, hľadať nové riešenia, zobrať na seba zodpovednosť, zmeniť správanie? Určite.
Koučovanie vám pomôže rozvíjať seba ako manažéra, hľadať nové riešenia, rásť a zároveň rozvíjať svojich ľudí, aby sa viac zapájali, brali na seba zodpovednosť a vám zostal priestor na strategické rozhodnutia, rast biznisu a lepšiu pracovnú i životnú rovnováhu.

V závere jedného z mojich seminárov pre hotelový manažment chceli účastníci vidieť ukážkový koučovací rozhovor. Témou bol vraj neriešiteľný problém –  kradnutie uterákov z hotela. Manažér, pre ktorého bola táto situácia naozaj výzvou, nakoniec uznal, že predsa len našiel nové prístupy, ako túto „neriešiteľnú“ situáciu riešiť. Bolo to zaujímavé a sem-tam aj trošku humorné.

Čo znamená byť expertom v koučovaní?

Medzinárodná federácia koučov (ICF) definuje koučovanie ako: „Koučovanie je partnerstvo s klientmi provokujúce proces myslenia a kreativity, čím sú klienti inšpirovaní maximalizovať svoj osobný a profesionálny potenciál.“
Kouč je odborníkom v koučovaní a nepotrebuje byť odborníkom vo vašich záležitostiach. Rešpektuje vás ako profesionála a verí, že vy sám nájdete pre vás to najlepšie vlastné riešenie. Ako pri všetkých profesiách, aj koučovanie je profesia, ktorá má svoje štandardy, procesy, školy a akreditácie. ICF definuje 11 kompetencií kouča vrátane Etického kódexu. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke SAKO (Slovenskej asociácie koučov) www.koucovia.sk.

Autorka pracuje ako profesionálny kouč a tréner koučovacích zručností pre manažérov. Je členka predsedníctva Slovenskej asociácie koučov (SAKO), predsedníčka  SAKO v 2009 a prezidentka slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov (ICF) v roku 2008.

kontakt

Fakturačná adresa: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36693995, DIČ: 2022267643, IČ DPH: SK2022267643, Spoločnosť je zapísaná v OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18197/L
PODROBNEJŠÍ KONTAKT |   FACEBOOK