Vyhľadávanie
Vyhľadať

Asociácia hotelierov odporúča zatvoriť prevádzky

Prezídium Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska ako optimálne riešenie akútnej situácie odporúča čo najskoršie uzatvorenie všetkých ubytovacích prevádzok. Cieľom je prispieť k zabráneniu šírenia ochorenia.

Asociácia hotelierov podporuje výzvu na zodpovedný prístup občanov v súčasnej situácii, preto vydáv toto odporúčanie pre ubytovacie zariadenia na Slovensku:

 

Vážení členovia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska,

predseda vlády SR Peter Pellegrini včera oznámil prijatie ďalších sprísnených opatrení, ktorých cieľom je obmedziť šírenie nákazy spôsobenej ochorením COVID-19. Opatrenia sa týkajú uzatvorenia voľnočasových aktivít, ktoré mnohí vo vašich zariadeniach ponúkate, ale aj iných služieb. Vstup na Slovensko už nebude umožnený ani zahraničným turistom. Predseda vlády zároveň vyzval všetkých občanov na zodpovedný prístup k tejto situácii.

Z množstva informácií o negatívnych dopadoch súčasnej situácie na prevádzku vašich zariadení, ktoré ste nám v posledných dňoch poskytli telefonicky a podľa výsledkov aktuálneho prieskumu, je jasné, že súčasný stav, bude mať vážne následky na vaše podnikanie a zamestnancov. Chceme vás ubezpečiť, že v súčasnosti je našou jedinou prioritou presadenie prijatia bezodkladných opatrení terajšou alebo novou vládou, ktoré tieto negatívne dôsledky a dopady zmiernia.

Prezídium Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska sa na základe vyhodnotenia všetkých dostupných informácií o súčasnom stave rozhodlo vydať odporúčanie ubytovacím zariadeniam, aby v záujme zodpovedného prístupu UZATVORILI ubytovacie prevádzky v čo najskoršom termíne. Cieľom tohto odporúčania je pomôcť aj týmto spôsobom eliminovať šírenie ochorenia a dostať čo najskôr situáciu späť do bežného režimu.

Toto odporúčanie sa netýka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú služby dlhodobého prenájmu robotníkom a iným pracovníkom, ktorí využívajú tieto služby kvôli výkonu práce v danom mieste, rovnako sa netýka ubytovacích zariadení, ktoré poskytujú ubytovacie služby prevažne firemnej klientele. V týchto prípadoch je potrebné brať na zreteľ fungovanie priemyselných a iných odvetví, ako aj potreby ubytovania pre jednotlivých zložiek štátu.

V prípade, že sa rozhodnete riadiť týmto odporúčaním, zabezpečte, aby všetci vaši klienti boli o tomto kroku vopred informovaní a ponúknite im možnosť využitia vašich služieb v inom termíne.

Sledujte aj naďalej informácie pre vás na našom webe, fb a v newslettroch, alebo nás kontaktujte telefonicky a prostredníctvom emailov. 

Prezídium AHRS

 

Foto:Unsplash

Partneri