Vyhľadávanie
Vyhľadať

HoReCa konferencia a jesenné stretnutie hotelierov

Po dvoch rokoch sa začiatkom septembra 2021 stretli majitelia a manažéri v hotelierstve a gastronómii na pravidelnej HoReCa konferencii a Jesennom stretnutí nielen online, ale „naživo“ v Holiday Inn v Trnave. Počas odbornej konferencie sa nehovorilo len o opatreniach a problémoch počas pandemického obdobia, ako sa zmenil pracovný trh, nákupné správanie turistov alebo o tom, že v tomto sektore chýba 40 tisíc zamestnancov. Hlavná myšlienka konferencie a stretnutia bola pozitívna: každá kríza, nevynímajúc pandemickú, prináša nové výzvy, ktoré môžu nakoniec priniesť benefity v podobe nových príležitostí pre gastrosektor aj hotelierstvo.

Viac ako 150 zástupcov ubytovacieho a stravovacieho biznisu preto hodnotilo situáciu a možnosti do budúcnosti. Hľadali spoločnú cestu ako postupne reštartovať tento segment, ako využiť nové nápady a procesy vo svojom biznise. To práve ocenil a účastníkov konferencie online pozdravil predseda vlády Eduard Heger.

Pozornosť tomuto segmentu v úvode dnešného dňa potvrdili svojou aktívnou účasťou na začiatku konferencie rezortný minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Podrobne informovali o pomoci pre tento segment, keď Andrej Doležal uviedol: „Pri schéme de minimis za I. II. a III. etapu bolo prijatých takmer 16 tisíc žiadostí; vyplatených bolo takmer 14 tisíc žiadostí v celkovej sume vyše 114 miliónov eur. Pri Veľkej schéme bolo zatiaľ doručených 175 žiadostí, oprávnených bolo 124 žiadostí, z ktorých je vyplatených resp. sú peniaze na ceste vo výške 3,5 milióna eur pre 17 žiadateľov. Pri Veľkej schéme je disponibilný rozpočet dostatočný aj na mesiace apríl – máj.“

 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak uviedol, že z 2,13 miliardy eur bolo vyplatených pre gastro a ubytovací sektor asi jedna štvrtina z týchto peňazí. Vyzdvihol, že túto pomoc pre zamestnancov vyplácalo ministerstvo síce rýchlo, ale plošne, aj keď sa snažili zohľadňovať špecifiká segmentov hospodárstva.

Popoludní program konferencie pokračoval rozhovormi o skúsenostiach hotelierov v bloku Hotelier´s talk o tom, čo je vzhľadom na nedostatok personálu lepšie riešenie – automatizácia alebo radšej zamestnanie nekvalifikovaného personálu, možno aj z tretích krajín.

O nových príležitostiach a výzvach na Reštart HoReCa biznisu diskutovali účastníci konferencie najmä v poslednom bloku konferencie. Medzitým sa počas celého dňa v priestoroch hotela prezentovali dodávatelia do tohto segmentu s novinkami vo vybavení hotelov a gastroprevádzok, v príprave jedál, či nápojových trendoch. Samotnú konferenciu mohli účastníci sledovať aj online.

Zdroj: AHRS

Foto: redakcia

Partneri