Vyhľadávanie
Vyhľadať

Hotelieri zasadali

Letná sezóna 2019 bola najlepšou od vzniku Slovenskej republiky čo sa týka počtov prenocovaní a návštevníkov. Počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka sa na Slovensku ubytovalo takmer 4,5 milióna ľudí. Z toho až 2,7 milióna predstavovali domáci hostia. Z údajov Štatistického úradu vyplýva, že celkovo ide o medziročný nárast 12,9 percenta, pričom domácich bolo tento rok viac približne o šestinu. Príčinu tohto dynamického vývoja pomenovali slovenskí hotelieri: veľký podiel na dobrých výsledkoch v domácom cestovnom ruchu majú príspevky na rekreáciu. Svoju úlohu tu zohrávajú však aj ďalšie faktory, akými je pozitívny hospodársky vývoj, znižovanie počtu nezamestnaných, zvyšovanie príjmov, čím dochádza k vyššiemu dopytu po službách cestovného ruchu. Otázkou je, aké sú na Slovenku podmienky pre podnikanie v službách, či prinášajú aj návratnosť investícií a zisky pre majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích služieb.

Kým v júli sa zvýšil počet zahraničných návštevníkov o 5,6 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka, nárast domácich turistov bol o 24 percent. Tieto výsledky v domácom cestovnom ruchu sú podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Petra Ďurčeka výnimočné spomedzi krajín V4. Tieto najnovšie údaje odzneli na začiatku Jesenného stretnutia hotelierov a HORECA konferencie HoReCa trendy 2020, ktoré pravidelne pripravuje Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia.

Stretnutie hotelierov bolo tohto roku výnimočné počtom majiteľov a prevádzkovateľov ubytovacích a stravovacích zariadení a vystavovateľov z 40 firiem z HORECA segmentu. Dovedna sa v Žiline stretlo 330 účastníkov, ktorí sa venovali aktuálnym problémom, akými sú popri pozitívnom vplyve príspevku na rekreáciu a zníženej DPH na ubytovanie, aj prudký nárast ceny práce, spôsobenej zvyšovaním minimálnej mzdy a príplatkov. Celkovo má tento segment množstvo zbytočných regulácií. „Cestovný ruch ako odvetvie je tvorené tisíckami podnikov, z ktorých viac ako 90 % sú mikro, malé a stredné podniky. Ich hlavnou úlohou v podnikaní je poskytovať kvalitné služby, nie uspokojovať potreby štátu a úradníkov. Potrebujeme znížiť mieru regulácií a odstrániť aj množstvo zbytočných regulácií, ktoré nie sú v iných krajinách, čím by sa zvýšila konkurencieschopnosť našich služieb,“ vysvetľuje Marek Harbuľák, generálny manažér AHRS. Práve v tom by mohla pomôcť inštitúcia, ktorá by riešila odvetvie cestovného ruchu komplexne. „Potrebujeme systémové financovanie pre propagáciu a prezentáciu Slovenska, aby sme prilákali viac zahraničných návštevníkov, a tým zvýšili export našich služieb,“ doplnil Marek Harbuľák. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska prezentovala ako jednu zo svojich priorít na podporu cestovného ruchu posilnenie riadenia cestovného ruchu. Branža pociťuje potrebu koordinácie tvorby nástrojov a štátnej politiky. Ďalšou z tém jesenného stretnutia boli HORECA trendy 2020. Veľký priestor dostali informácie o tom, čo znamená udržateľnosť, Fair Trade v HORECA biznise a s čím všetkým je spojená prevádzka EKO zodpovedného hotela, ale aj to, čo bude formovať tento segment v budúcom roku. AHRS pozvala na konferenciu aj odborníkov zo zahraničia – z Čiech, z Maďarska, z medzinárodnej európskej organizácie HOTREC. Európski hotelieri sa podelili so svojimi skúsenosťami s fungovaním klasifikácie Hotelstars Union, namiesto doterajšej formálnej a zastaralej kategorizácie ubytovacích zariadení, ktorá na Slovensku doposiaľ platí. Hotelieri volajú po zrušení existujúcej vyhlášky, ktorá je typickým príkladom zbytočnej regulácie nad rámec európskych predpisov a smerníc. Táto regulácia nezohľadňuje žiadne kvalitatívne štandardy a nenapĺňa ani očakávania spotrebiteľov. To sú veľmi dôležité argumenty pre jej zrušenie, na čom sa zhodli prítomní účastníci konferencie.

 

Hotelierom roka 2019 je Róbert Tóth

Na Jesennom stretnutí hotelierov vyhlásili víťaza prestížnej súťaže organizovanej AHRS - HOTELIER ROKA za rok 2019. Z troch finalistov súťaže v zložení Zuzana Semanová (Hotel Lomnica), Michal Petráš (Hotel Senec, Trinity Hotels) a Róbert Tóth (Radisson Blu Carlton Hotel) , ktorých vyberala najprv odborná porota a potom hlasovala verejnosť, sa stal HOTELIEROM ROKA za rok 2019 Róbert Tóth, generálny manažér Radisson Blu Carlton Hotel ****.

 

Zdroj: AHRS

Foto: Peter Mayer, MAFRA Slovakia

Partneri