Vyhľadávanie
Vyhľadať

Oblastné organizácie CR žiadajú podporu

Zavedenie opatrenia „Kurzarbeit“ a podporu veľkých firiem navrhujú oblastné organizácie cestovného ruchu zastrešujúce Liptov, Vysoké Tatry, Bratislavu a Košice. V tomto zmysle poslali subjekty cestovného ministrovi dopravy a výstavby SR otvorený list. Poukazujú v ňom na kritickú situáciu, v ktorej sa pre korona krízu ocitlo odvetvie a tisíce jeho zamestnancov. Ťahúni cestovného ruchu, teda veľké firmy či hotely majú uzavreté prevádzky, nespadajú pod ekonomické opatrenia vlády, napriek tomu musia platiť zamestnancov, nájmy, splátky úverov a množstvo iných výdavkov. Tisíce zamestnancov zostali doma, mnohí už o prácu prišli alebo sú nedobrovoľne na dovolenke. V liste navrhujú ministerstvu zavedenie opatrenia „Kurzarbeit“, žiadajú podporu aj veľkých firiem a napriek korona kríze aj pokračovanie úspešne rozbehnutej podpory destinačného manažmentu regiónov. Oblastné organizácie sú pripravené na dialóg s ministerstvom.

 V minulosti bolo obdobie Veľkej noci z pohľadu turistického ruchu považované za top termín rovnako ako pobyty realizované počas Silvestra. Pobyty v tomto termíne, najmä tie na horách, patrili vždy k najvychytenejším. Korona kríza prepíše históriu. Prevádzky cestovného ruchu (CR) budú uzavreté. „Pobyty na Veľkú noc si mnohí klienti objednávali s veľkým predstihom, aby sa mohli dostať práve tam, kde plánovali. Teraz ich húfne rušili. Niektorí dovolenkári našťastie svoje pobyty presunuli na neurčito, bohužiaľ toto bude len malá náplasť na obrovský výpadok tržieb v lôžkových kapacitách, na atrakciách, v gastronómii, na daniach ako aj v rôznych doplnkových službách. Budeme radi, ak na Liptove udržíme zamestnanosť a nedôjde k húfnemu prepúšťaniu. Aj preto sme oslovili ministerstvo, aby riešilo otázky ekonomickej podpory pri preplatení miezd aj firmám, ktoré majú väčší počet zamestnancov, apelujeme tiež na plošnú záchranu ekonomiky pracovných miest zavedením opatrenia „Kurzarbeit“, ktoré aplikujú aj okolité krajiny, ktoré je systematické a nediskriminačné. Tiež upozorňujeme na to, aby podpora destinácií cez cielené dotácie cez oblastné organizácie ďalej pokračovala," povedal predseda predstavenstva OOCR Region Liptov Ján Blcháč.

Cestovný ruch je na Liptove hlavným zdrojom obživy domácnosti. V regióne odhadujú priamu zamestnanosť v CR u viac ako 5 000 ľudí. V štyroch destináciách, ktoré ponúkli Ministerstvu dopravy a výstavby SR dialóg, prenocovalo v minulom roku 7,6 mil. hostí, čo predstavuje 43 % prenocovaní na Slovensku. V týchto destináciách je podľa Satelitného účtu Cestovného ruchu (2016) vytvorených najviac pracovných miest v službách a produktoch cestovného ruchu z celoslovenského úhrnu 387 000. Podiel odvetví CR na zamestnanosti tvorí cca 16 % a teda práve v týchto destináciách je najviac postihnutých firiem v priamych alebo súvisiacich službách CR.

Destinácie upozorňujú štát, aby ich nenechal padnúť na kolená, lebo neskorá pomoc môže mať veľmi neblahé následky. „Uvedomujeme si, že po odznení korona krízy je pravdepodobné, že na istú dobu bude obmedzené cestovanie za hranice a tiež zavládne nedôvera Slovákov cestovať do cudziny. Slováci budú potrebovať oddychovať a na dovolenku na Slovensku budú potrebovať pripravené prevádzky a schopných zamestnancov. Nedobrovoľný pobyt doma, riešenie homeoffice-ov, starostlivosť o deti a ich učenie predstavujú nebývalý tlak na psychiku dospelých i detí a bude kľúčové umožniť Slovákom už toto leto aktívny či pasívny oddych pri dodržaní prísnejších hygienických opatrení v zariadeniach, ktoré momentálne bojujú o prežitie a ich zamestnanci o prácu,“ zdôraznila Darina Bartková, riaditeľka OOCR Region Liptov.

Nielen Liptáci veria, že nájdu v krátkom čase s ministerstvom spoločné riešenia, ktoré budú systémové, efektívne a pomôžu všetkým. Zároveň apelujú na Slovákov, aby vydržali, aby boli naďalej zodpovední a dodržiavali nariadenia Slovenskej vlády, nech sa neviditeľný nepriateľ COVID-19 vytratí a umožni tak Slovákom normálny život a následne aj možnosť opätovne načerpať prepotrebnú energiu z horského regiónu Liptov, ktorý sa niekoľkokrát do roka stáva ich dovolenkovým domovom.

 

Zdroj: OO CR Region Liptov

 

Partneri