Vyhľadávanie
Vyhľadať

Pred letnou sezónou chýba v branži 40 tisíc ľudí

Reštaurácie a hotely na Slovensku, v dôsledku výrazného poklesu tržieb, nedokážu pri svojom otváraní a reštarte konkurovať svojou ponukou na trhu práce a trpia nedostatkom zamestnancov. Jedným z hlavných dôvodov, prečo je ponuka miezd v stravovacích a ubytovacích prevádzkach výrazne nižšia v porovnaní s inými odvetviami, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie pre tieto služby, ktoré sú náročné na spotrebu práce. To spôsobuje, že zamestnávatelia nedokážu konkurovať primeranou mzdou a o prácu v tomto segmente nie je záujem.

V období pred pandémiou patrili ubytovacie i stravovacie služby k lídrom s najvyšším medziročným nárastom pracovných miest, pričom dvojciferným číslom rástli aj priemerné mzdy. Situácia sa však v roku 2020 dramaticky zmenila. V dôsledku prijatých opatrení, súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, boli ubytovacie a stravovacie služby prevažnú časť obdobia - od polovice marca 2020 - zatvorené alebo ich podnikanie a poskytovanie služieb bolo výrazné obmedzené. Dopad týchto opatrení bol tak výrazný, že ani napriek čerpaniu štátnej pomoci a využitiu rôznych nástrojom pomoci zo strany štátu, nedokázala pomoc zabrániť prepúšťaniu.

Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR od vypuknutia pandémie, prišlo v dôsledku prijatých opatrení o prácu viac ako 40 tisíc ľudí v hotelierstve a gastronomických prevádzkach. A to predstavuje pokles o viac ako 36 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou. S poklesom zamestnanosti sa znižovala aj priemerná mzda, ktorá tak v súčasnosti výrazne zaostáva za úrovňou priemernej mzdy na Slovensku.

Dôsledky pandémie pocítil tiež pracovný trh. Pätina zamestnancov, ktorí o prácu prišli v dôsledku pandémie, sa predovšetkým do gastroprevádzok nevráti, najmä pre neistotu a obavy o možnú stratu zamestnania v prípade 3. vlny a prijímania opatrení. Z rovnakého prieskumu vyplynulo, že až 60 % ľudí by chcelo pracovať v tomto sektore, ak by tu však boli vyššie platy.

Netreba pritom zabúdať aj na ďalšie významné prínosy gastronómie a hotelierstva pre ekonomiku a spoločnosť. Tento sektor je výrazným zamestnávateľom žien, až 60 % všetkých zamestnancov tvorili pred pandémiou práve ženy. A 20 % všetkých zamestnancov tvoria ľudia vo veku do 25 rokov, ktorí práve v tomto sektore získavajú prvé pracovné skúsenosti. Takmer 90 % všetkých zamestnancov sú pracovníci s ukončeným stredným odborným vzdelaním.

Jedným z riešení, ako oživiť pracovný trh a prilákať do gastro prevádzok personál, je v znížení sadzby DPH. Nižšia DPH umožní zamestnávateľov zvýšiť mzdy, vytvárať pracovné miesta. Potvrdzujú to aj skúsenosti z iných európskych krajín. Pomoc v podobe nižšej DPH potrebujú gastro prevádzky a hotely práve teraz, pri svojom reštarte počas letnej sezóny, len tak to bude mať zmysel a preukázateľné prínosy pre štát, zamestnancov a zamestnávateľov.

 

Zdroj: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Foto: Unsplash/Daniel Nijland

Partneri