Vyhľadávanie
Vyhľadať

DOBRÝ PROJEKT

V septembri 2017 vznikla platforma hotelmanager.sk – koncept tímovej spolupráce manažérov s rôznymi skúsenosťami z hotelovej prevádzky, ktorí sa podieľajú na otvorení a rozbehu nových hotelov.

O jej aktivitách sme sa rozprávali s Igorom Gondárom, autorom myšlienky hotelmanager.sk.

Aký bol motív a prečo ste sa vôbec rozhodli pre spoločnú prácu na nových projektoch s inými kolegami z branže?

Na začiatku bola myšlienka spojiť viacerých hotelových manažérov so skúsenosťami s prevádzkovaním rôznych typov hotelov a služieb, ktorí by vzájomne spolupracovali na nových projektoch v oblasti HoReCa. Ponúknuť investorom a budúcim majiteľom hotelov komplexné riešenie postavené na tímovej spolupráci. Vychádzali sme z predpokladu, že každý je naozaj dobrý len v oblasti, v ktorej sa pohybuje na báze dennej operatívy. Príprava, otvorenie a rozbeh hotela si však vyžadujú vedomosti a skúsenosti z viacerých disciplín – stavebníctva, práva, ekonomiky, marketingu a prevádzky v členení podľa služieb. S trochou zveličenia vystihuje dôvody užšej spolupráce Moliérov citát: „Je krásne vedieť jednu vec, alebo dokonca dve!“

Kvôli pandémii Covid-19 dnes väčšina hotelov skôr prežíva, nových projektov je menej, alebo sa termínovo odsúvajú. Čo považujete za vašu konkurenčnú výhodu v tejto pre cestovný ruch ťažkej dobe?

Komplexnosť. Špecializujeme sa na komplexné otvorenie nových hotelov od predotváracej fázy, cez nastavenie procesov až po zabezpečenie požadovaného štandardu služieb a dosiahnutie udržateľnej rentability. Nie sme poradenská agentúra. Neponúkame čiastočné riešenia v podobe konzultácií, mystery shoppingov či školení zamestnancov, ale komplexný rozbeh hotela až po merateľný výsledok. Vzhľadom na súčasnú situáciu je možná spolupráca aj s už etablovanými hotelmi v oblasti krízového manažmentu. S hotelmi, ktoré potrebujú nové impulzy na napredovanie.

Ako prebieha vaša spolupráca s majiteľmi a investormi?

Realizuje sa formou mandátnej zmluvy prostredníctvom jedného manažéra (mandatára), ktorý je zároveň zodpovedný za výsledok. Ostatní členovia tímu vstupujú do celého procesu formou externej spolupráce s mandatárom. Mandatár pracuje na projekte tak, aby sa vylúčil stret záujmov s iným hotelom. Podľa predstáv aj finančných možností investora môžeme na projekte spolupracovať v rámci predotváracej, otváracej i rozbehovej fázy, niekedy s menšími či väčšími prestávkami.

Dôležité je zrejme aj správne načasovanie jednotlivých fáz. Kedy by podľa vás mal investor bez odborného know-how pristúpiť k spolupráci s hotelovým manažérom?

Univerzálny timing, žiaľ, neexistuje. Základným predpokladom pre dobrý projekt je pristúpiť zodpovedne už k predotváracej fáze. Venovať jej dostatok pozornosti a času. Zo strany investorov v hotelovom biznise býva často podceňovaná. Zahŕňa pritom celý rad činností, ako sú konzultácie projektovej dokumentácie (dispozičné riešenia i profesie), požiadavky na slaboprúdové systémy (EPS, EZS, PER, internet a sieťové zariadenia, telefónna ústredňa, kamerový systém, hotelové IPTV, zámky s kontrolou vstupu, dochádzkový systém, AV technika, informačný systém), siete (svietenie, vykurovanie, chladenie), mobiliár a neskôr aj inventár, HW a SW. Dobre zvládnutá predotváracia fáza znižuje riziko dodatočných investícií a prevádzkové straty v budúcnosti. Podľa veľkosti projektu ju odporúčame spustiť od piatich do jedného roku pred otvorením.

S pribúdajúcim časom sa tesne pred otvorením zrejme stupňuje i nervozita...

Áno, otvorenie hotela je často spojené so zvýšenou mierou stresu, spôsobenou multitaskingom. Je potrebné si uvedomiť, že otváracia fáza zahŕňa nastavenie všetkých finančných, marketingových, technických, personálnych a organizačných procesov v relatívne krátkom časovom slede. Je časovo i odborne najnáročnejšou fázou. Osobitnou skupinou úloh je zabezpečenie zákonného legislatívneho rámca, potrebného pre činnosť hotela. Pre hotel-opening je optimálne angažovanie zodpovedného manažéra na dennej báze v čase min. jeden rok pred otvorením. So skracujúcim sa časom sa časť procesov presúva do obdobia tesne po otvorení hotela, čím sa predlžuje jeho nábeh do prevádzkového zisku.

Nastane deň D, hotel je otvorený. A čo ďalej?

Úspešným otvorením hotela sa boj o hosťa len začína. Zapracovanie personálu, zabezpečenie požadovaného štandardu služieb a dotiahnutie hotela do udržateľného prevádzkového zisku podmieňujeme spravidla časovým intervalom do dvoch rokov od otvorenia. 

Na akých projektoch sa v súčasnosti podieľate?

Posledným veľkým projektom je RAJ zdravia – jogovo-ajurvédske centrum na bratislavských Kramároch. Spolupracovali sme na ňom dva roky v rámci pre-openingu a čiastočne aj openingu. Ja osobne som sa do projektu po krátkej prestávke v lete vrátil a momentálne sa na čas podieľam na jeho rozbehu v pozícii výkonného riaditeľa. Nepracujeme však výlučne na veľkých projektoch, našimi klientmi sú aj menšie hotely. Aktuálne spolupracujeme na otvorení Garni Hotela Solid Gold v Malackách, ktorý by mal ísť do prevádzky v prvej polovici budúceho roku.

Vráťme sa späť k RAJu zdravia. Kto z hotelových manažérov okrem vás na projekte spolupracoval?

Na PMS sa podieľal Miro Knižka z Horeca Group, know-how v oblasti wellness poskytol Lukáš Olšiak, športový fyzioterapeut a v minulosti wellness manažér z X-Bionic Sphere, Hotela Borovica a Lomnica, konzultáciami v oblasti gastrotechnológie prispel šéfkuchár z Wellness Hotela Panoráma. Keďže ide o špecifický projekt a produkt, rozhodujúce know-how poskytol sám majiteľ, ktorý si projekt od začiatku osobne riadil.

Hovoríte špecifický projekt a produkt. Špecifický v akom ponímaní?

Nejde o hotel, ale o centrum zdravia. V jeho ponuke sú síce aj stravovacie a ubytovacie služby, no výlučne v spojitosti so základným smerovaním centra – s holistickým prístupom k zdraviu. RAJ zdravia dnes ponúka programy a workshopy zamerané na zdravý životný štýl, diagnostiku ajurvédskeho lekára, špeciálne ajurvédske techniky a masáže, lekcie a kurzy jogy, laktovegetariánsku stravu v reštaurácii Manna, nealko-bar Nektár, spa, soľnú jaskyňu a obchod s výživovými doplnkami. V tomto zábere podobné centrum na Slovensku neexistuje.

Na záver, je niečo, s čím sa musíte aj po viacerých nových projektoch vy osobne stále vyrovnávať, alebo čo sa musíte učiť?

Paradoxne, za najťažšie pri tejto práci nepovažujem odbornosť a sledovanie nových trendov, ale skôr mentálne nastavenie. Prístup k projektu musí byť dostatočne tesný na to, aby sme na ňom pracovali ako na vlastnom. Odstup od projektu zas dostatočne veľký na to, aby sme rešpektovali právo investora samostatne rozhodovať o vlastnej investícii.

PR

Text: Soňa Hudecová-Podhorná

Partneri