Vyhľadávanie
Vyhľadať

Turizmus sa po dvoch rokoch spamätáva

Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) zverejnila tento mesiac správu, podľa ktorej zaznamenal medzinárodný cestovný ruch od januára do marca 2022 medziročný nárast o 182 %, pričom destinácie na celom svete privítali odhadom 117 miliónov medzinárodných príchodov v porovnaní so 41 miliónmi v prvom štvrťroku 2021. Organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) zaznamenala za prvý kvartál tohto roka oproti vlaňajšku nárast zahraničných turistov o takmer 1 000 %. Dôvodom takého extrémneho medziročného nárastu je aj lockdown a tvrdé opatrenia, ktoré sme mali začiatkom minulého roka.

Údaje UNWTO ukazujú, že počas prvého štvrťroka 2022 Európa privítala takmer štvornásobok medzinárodných príchodov (+280 %) ako v prvom štvrťroku 2021, pričom výsledky boli spôsobené silným vnútroregionálnym dopytom. Medzinárodný cestovný ruch však stále, napriek rastu v porovnaní s vlaňajškom, zostáva o 61 % pod úrovňou z predpandemického roka 2019. „Počet zahraničných turistov v našom hlavnom meste začal v tomto roku výrazne narastať až v apríli. Som preto presvedčený, že po lete budú štatistiky, ale hlavne reálna situácia v cestovnom ruchu ešte optimistickejšie,“ hovorí Vladimír Grežo, predseda predstavenstva BTB.

V rámci správy UNWTO bol zároveň zverejnený pohľad expertov na oživenie cestovného ruchu a ich  odhad, kedy sa zahraničný cestovný ruch dostane v ich krajine na predpandemickú úroveň z roka 2019. Väčšina zo zástupcov Európy, až 56 % si myslí, že to bude už v budúcom roku. 36 % je opatrných a predpokladá, že to bude až v roku 2024 a neskôr. 8 % respondentov uviedlo, že cestovný ruch v ich krajine predpandemickú úroveň už dosiahol, alebo očakávajú, že ju dosiahne už v tomto roku.

„Pridávam sa do skupiny konzervatívnejšieho odhadu. Myslím si, že počet zahraničných turistov z roka 2019 sa nám nepodarí do Bratislavy prilákať skôr ako v roku 2023. Treba však zároveň dodať, že sa budeme viac sústrediť aj na typ turistov, akých k nám lákame, nie len ich kvantitu.“ dodáva V. Grežo. 

Bratislava Tourist Board spúšťa pred letom novú kampaň s cieľom osloviť ešte viac zahraničných návštevníkov. Tá bude nasadená v on-line priestore okolitých krajín a ďalších kľúčových trhov ako je napríklad Nemecko či Taliansko.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

Zdroj: UNWTO vykonala celosvetový prieskum medzi panelom expertov na cestovný ruch UNWTO o vplyve COVID-19 na cestovný ruch a očakávanom čase zotavenia.

Údaje zozbierané organizáciou UNWTO, máj 2022. Zverejnené: 06.06.2022

 

Plné znenie správy: https://www.unwto.org/news/tourism-recovery-gains-momentum-as-restrictions-ease-and-confidence-returns

Zdroj a foto: www.visitbratislava.com

 

 

Partneri