Searching
Search

Za použité oleje a tuky Vás odmeníme

Valid to 31. máj 2020

About benefit

Našim zákazníkom ponúkame jedinečnú kompenzáciu za odovzdaný odpad - použité oleje a tuky. Pri veľkom množstve použitých jedlých olejov a tukov ponúkame formu výkupu – finančnej kompenzácie. Najobľúbenejšou možnosť kompenzácie za odovzdaný odpad u prevádzok je tzv. bodový systém vo forme produktového katalógu. Bodový systém je založený na bodovom hodnotení kde 1kg odovzdaného odpadu má hodnotu 1 bod. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v našom online katalógu.