Searching
Search

Branža žiada kompenzácie

Cestovný ruch je bezpochybne najviac postihnutým odvetvím, aj podľa nedávnej analýzy Národnej banky Slovenska. Vláda SR však tento fakt zatiaľ neakceptovala. V reakcii na zmiernenie negatívnych dopadov doteraz schválila len plošné opatrenia, bez ohľadu na skutočný dopad na jednotlivé sektory hospodárstva. Chýba cielená pomoc pre cestovný ruch, ktorý je v katastrofálnej situácii. Potvrdzujú to údaje o poklese počtu zamestnancov v ubytovacích i stravovacích službách.

Povinné zatvorenie podnikov cestovného ruchu v mesiacoch marec, apríl, máj a výrazný pokles v tržbách z dôvodu platných obmedzení, spôsobili prepad v tržbách o takmer 50 %. Väčšina podnikov cestovného ruchu - reštaurácie, hotely, penzióny - po 6 mesiacoch, kedy nemali žiadne tržby alebo ich výrazný pokles, nedokázali kompenzovať straty ani počas dvoch mesiacov letnej sezóny.

Terajšie výrazné obmedzenia a zákazy účinné od októbra tohto roka spôsobujú, že väčšina zamestnávateľov a podnikateľov je na pokraji ekonomického krachu. Absencia jasných pravidiel pre zamestnávateľov a podnikateľov o prijímaných opatreniach a vyhodnotenia ich dopadu znamenajú ďalšie ekonomické škody, ktorým by sa dalo predísť. V nadväznosti na prijaté opatrenia, ktoré budeme plne rešpektovať, však očakávame od Vlády SR rýchlu a jasnú odpoveď, aké budú mechanizmy a nástroje na zmiernenie negatívnych dopadov.

Asociácia zároveň vydala stanovisko k návrhom na doplnenie zákona, ktorým sa vylučuje právo na náhradu škody a ušlého zisku. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska vníma hlavné dôvody, pre ktoré je v Národnej rade SR novela zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V súvislosti s návrhom na doplnenie zákona, ktorým sa vylučuje právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, vyvoláva toto ustanovenie rôzne právne názory, ktoré vzbudzujú obavy medzi podnikateľmi, ktorí o náhrady žiadajú. Znovu zdôrazňujeme, že hotelom, penziónom, reštauráciám, ale aj ďalším dotknutým prevádzkam, neboli doteraz poskytnuté žiadne kompenzácie, a to ani za povinné zatvorenie na takmer 3 mesiace. Ani kvôli prepadu tržieb, keď boli stravovacie a ubytovacie zariadenia síce otvorené, ale kvôli iným opatreniam nemohli naplno fungovať. Vláda SR by konečne mala dať jasnú odpoveď na to, aké kompenzácie týmto prevádzkam poskytne. Od 15. októbra budú totiž ubytovacie, stravovacie a iné prevádzky cestovnému ruchu znovu čeliť výrazným obmedzeniam.

Za viac ako 7 mesiacov chýbajú konkrétne kompenzácie za stav lockdownu v hoteloch, penziónoch, reštauráciách v marci, apríli a čiastočne v máji. Nemáme informácie o tom, ako pomôže vláda podnikom od mája do septembra, keď tržby v niektorých segmentoch poklesli na minimum. A znovu nás čaká obdobie, keď fungovanie stravovacích a ubytovacích služieb je výrazne obmedzené. Tisíce zamestnávateľov a podnikateľov majú existenčné problémy, prehodnocujú ďalšie prepúšťanie svojich zamestnancov a zatvorenie svojich podnikov. Žiadame Vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby vzhľadom na tieto súvislosti uvedený novelizačný návrh, ktorý vnáša ešte viac neistoty do budúcnosti prevádzkovateľov a zamestnancov vyňali z novely zákona, prípadne ho nepodporili.

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska zároveň vyzýva Ústredný krízový štáb a Hlavného hygienika SR, aby sa zaberali návrhom opatrení tzv. Semaforu pre cestovný ruch, ktoré AHRS vypracovala spolu s ďalšími zástupcami odvetvia v súčinnosti s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Ich cieľom je pripraviť jasný plán opatrení a pravidiel fungovania a podmienok pre služby cestovného ruchu podľa aktuálneho epidemiologického vývoja. Chceme vytvoriť podmienky, ktoré majú v maximálnej miere zabezpečiť bezpečný pobyt a bezpečné poskytovanie služieb v cestovnom ruchu všetkým turistom a návštevníkom. Pretože absencia jasných pravidiel a plánu pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu a návštevníkov výrazne ohrozuje prichádzajúcu zimnú turistickú sezónu.

Marek Harbuľák, generálny manažér AHRS

 

Foto: Unsplash

Partners