Searching
Search

Hotelieri navrhujú nový režim fungovania

Návrhy na nový režim pri otváraní reštauračných zariadení zaslala hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky Jánovi Mikasovi v otvorenom liste Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska:

 

Vážený pán Hlavný hygienik,

v súvislosti s uplatňovaním opatrenia č. OLP/3795/2020 a vydanými usmerneniami Vás chceme požiadať o prehodnotenie nižšie uvedených návrhov na úpravu a zmeny:

  1. Návrh na zrušenie zákazu prítomnosti verejnosti vo vnútorných priestoroch prevádzok verejného stravovania.

Zdôvodnenie: ÚVZ SR ustanovil režim, ktorý umožňuje poskytovanie stravovacích služieb v uzatvorených systémoch zariadení spoločného stravovania, rovnako tak v kúpeľných zariadeniach. Nazdávame sa, že určenie obdobného režimu v prevádzkach verejného stravovania, v ktorých je možné vykonávať časté vetranie, nepredstavuje zvýšené riziko šírenia nákazy COVID-19 v porovnaní s uzatvorenými systémami stravovania.

  1. Návrh na úpravu časového obmedzenia otváracích hodín zariadení verejného stravovania, ktoré je podľa bodu C. opatrenia v súčasnosti od 6:00 do 20:00.

Navrhujeme predlžiť tento čas do 22:00. Zdôvodnenie: Rozšírenie otváracích hodín zohľadňuje časté požiadavky spotrebiteľov na poskytovanie stravovacích služieb v zariadeniach verejného stravovania aj po 20:00. Podľa nášho názoru predlženie otváracích hodín nepredstavuje zvýšené zdravotné riziko v súvislosti s COVID-19, no zároveň predstavuje ekonomický prínos pre zariadenia verejného stravovania, ktorých prevádzka a tržby sú výrazne obmedzené od 16. marca 2020. Podľa predbežného prieskumu, ktorý realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska dňa 11.mája, takmer 70% zariadení verejného stravovania je stále uzatvorených z dôvodu platných reštrikcií.

  1. Návrh na rozšírenie usmernenia a umožnenie prevádzky detských ihrísk a zariadení, ktoré sa nachádzajú v exteriéroch prevádzok verejného stravovania a ubytovacích zariadení.

Zdôvodnenie: Prítomnosť verejnosti na týchto detských ihriskách je výrazne nižšia ako na ihriskách v rámci občianskej vybavenosti miest a obcí. Prevádzkovateľ detského ihriska dokáže zabezpečiť rovnaké podmienky ako stanovené v usmernení k vydanému opatreniu.

 

Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

 

Foto: Unsplash

Partners