Searching
Search

Hotely fungujú „takmer“ štandardne

S účinnosťou od 3. januára 2022 sa rozširuje možnosť poskytovania služieb prevádzok verejného stravovania na konzumáciu na mieste, čo pre prevádzky v ubytovacích zariadeniach znamená otvorenie aj pre neubytovaných hostí. Za akých podmienok?

  • len pre osoby v režime OP,
  • maximálna obsadenosť 50 % kapacity reštaurácie,
  • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
  • obsadenie jedného stolu najviac 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti,
  • zabezpečenie odstupov 2 metre medzi stolmi,
  • reštaurácie a wellness môžu byť otvorené do 20:00.

Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania zostávajú v platnosti nasledovné podmienky:

  • od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre rekreačné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19. Potrebný je RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste. Povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre deti od šesť rokov: táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.
  • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75 %
  • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami

Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Fitness centrá môžu rovnako fungovať len v režime OP, maximálna kapacita je 1 osoba na 15 m² alebo najviac 30 ľudí, povinný zoznam návštevníkov prevádzky.

Wellness centrá v ubytovacích zariadeniach – maximálna kapacita 1 osoba na 15 m²  alebo najviac 30 ľudí.

Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb sa môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce, je potrebné zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP.

Viac informácií https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/prevadzky_a_podujatia_20220103.pdf

Pre zamestnávateľov stále platí manuál MH SR o testovaní zamestnancov na Covid-19. Bližšie informácie, ako aj odpovede na najčastejšie otázky nájdete tu: https://www.mhsr.sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021

Foto: Unsplash

Partners