Searching
Search

Hotely už môžu poskytovať komplexné služby

Nastáva dlho očakávané uvoľnenie opatrení, ktoré sa v mnohom týka aj ubytovacích a stravovacích zariadení.

Od stredy 3. júna pristúpil Úrad verejného zdravotníctva k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Pre ubytovacie zariadenie to predstavuje dlho očakávané naštartovanie komplexných služieb. Čo to v praxi znamená?

Konečne sa otvárajú wellness centrá vrátane centier v hoteloch, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, kasína a ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne).

V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť platným všeobecne záväzným nariadením obce.

Hotely už nemusia dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby.

Zároveň sa ruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

Od stredy je povolené organizovať športové súťažné podujatia za účasti divákov pri jasne stanovených podmienkach.

Pravidlá povinného nosenia rúšok v exteriéri sa zmierňujú, predpísaná vzdialenosť od cudzích osôb sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach.

V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.

Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.

Organizovanie zotavovacích podujatí cez leto bude povolené. Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami. Konanie putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii je neaktuálne.

Vyššie uvedené informácie odzneli na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili predseda vlády SR Igor Matovič, prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, a prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, z národného krízového klinického tímu.

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená.

Ďalšie informácie k aktuálnemu uvoľňovaniu nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4328:uvz-sr-pristupujeme-knaliemu-vyraznemu-uvoovaniu-opatreni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Foto: Unsplash

 

 

 

Partners