Searching
Search

Uzavretým terasám odzvonilo

Pred posledným novembrovým víkendom vstupujú do platnosti kľúčové zmeny vo vyhláške k prevádzkam a organizácii hromadných podujatí. Zmeny spresňujú definovanie exteriérových častí prevádzky, ktoré si doteraz každý vysvetľoval po svojom a tak mohli fungovať aj preplnené uzavreté terasy neraz s nižšou cirkuláciou vzduchu, ako samotné reštaurácie. Nejasným pravidlám urobila novelizovaná vyhláška koniec. Počnúc 27. novembrom môžu fungovať len terasy uzatvorené maximálne z troch strán.

Vyhláškou upresňuje definíciu exteriérových častí prevádzky, v ktorých môžu prevádzkovatelia stravovacích zariadení podávať pokrmy a nápoje. Pod exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch bočných strán. Zároveň sa presnejšie definujú hromadné podujatia nad 6 osôb. Ide o hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Ich účastníci musia mať v čase začiatku negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín.

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. b) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  1. a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,
  2. b) pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch bočných strán,
  3. c) otváracie hodiny obmedziť od 05:00 hod. do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja pokrmov cez okienko,
  4. d) vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi, vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel, e) obsluhujúci personál je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
  5. f) príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky, g) konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
  6. h) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom

Celú vyhlášku nájdete tu: https://bit.ly/vyhlaska_ciastka_17

Zdroj: ÚVZ SR

Foto: Unsplash a archív

Partners