Searching
Search

Zdanenie príspevkov na rekreáciu je krokom späť, varujú hotelieri

Návrh na zdanenie príspevku na rekreáciu, ktorý odporúča schváliť Výbor NR SR pre financie a rozpočet v rámci novely zákona o dani z príjmu, spôsobí existenčný pokles domácich turistov na Slovensku, varujú hotelieri z Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. Asociácia považuje návrh  za opatrenie, ktoré domácemu cestovnému ruchu výrazne uškodí. Vyzýva preto poslancov NR SR, aby takýto návrh nepodporili. Podľa AHRS je návrh zásadná systémová zmena, ktorá bude znamenať výrazný pokles počtu domácich turistov nielen v budúcom, ale aj nasledujúcich rokoch. Schválenie tohto návrhu ešte viac zaťaží zamestnávateľov a výrazne stratia aj zamestnanci.

Zásadná úprava sa udiala na zasadnutí výboru NR SR pre financie a rozpočet, bez akejkoľvek odbornej diskusie a možnosti vyjadriť sa k legislatívnemu návrhu. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska upozorňuje, že týmto spôsobom sa obchádza aj povinnosť vyhodnotiť vplyvy legislatívneho návrhu na dotknuté subjekty, ktoré budú preukázateľne negatívne.

Cestovný ruch na Slovensku je najviac postihnutý koronakrízou. Žiadne iné odvetvie nezaznamenalo od jej vypuknutia taký výrazný prepad v tržbách a pokles zamestnanosti. Podľa doterajšieho vývoja sa tento rok očakáva až pokles 50 %, čo predstavuje viac 8,7 milióna prenocovaní. Asociácia pritom od začiatku koronakrízy poukazuje na potrebu prijatia takých opatrení, ktoré by práve zmiernili negatívne dopady na toto odvetvie. Viac ako 20 000 malých a stredných podnikov, poskytujúcich služby cestovného ruchu a ich zamestnanci, budú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch závisieť od domácich turistov a ich výdavkov. Podporou domáceho cestovného ruchu zároveň podporujeme aj ďalšie tisíce dodávateľov pre podniky v cestovnom ruchu.

V čase kedy vlády susedných, ale aj ostatných európskych krajín pomáhajú znížiť negatívne dopady koronakrízy a prijímajú viacero opatrení a daňových zvýhodnení, ktoré majú za cieľ podporiť domáci cestovný ruch a podnikateľov v cestovnom ruchu, návrhy predkladané do Národnej rady SR budú mať opačný efekt. Ešte viac prehĺbia krízu a dopady na cestovný ruch. Táto zásadná zmena, ktorá je predložená, berie tisícom podnikov a ich zamestnancom aj poslednú istotu, ktorú majú v domácich turistoch.

V kontexte pripravovanej schémy podpory pre cestovný ruch, ktorá bude po schválení predložená na rokovanie Národnej rady SR, je tento poslanecký návrh aj v priamom rozpore so zámerom Vlády SR poskytnúť pomoc najviac postihnutému odvetviu cestovného ruchu.

 

Zdroj: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Marek Harbuľák, generálny manažér AHRS

Foto: archív a Unsplash

Partners