Vyhľadávanie
Vyhľadať

Rekordná letná sezóna pomohla rozvoju regiónov

Profesijné združenia a podnikatelia združení vo Zväze cestovného ruchu potvrdili, že Slovensko má za sebou najlepšiu letnú sezónu od krízy v roku 2009, a možno najlepšiu vo svojej dlhodobej histórii. Priaznivý vývoj potvrdili viaceré turisticky vyhľadávane regióny na Slovensku.

Rekordný nárast počtu prenocovaní domácich aj zahraničných turistov prináša pozitívne výsledky nielen ubytovacím zariadeniam, ale aj reštauráciám, poskytovateľom doplnkových služieb cestovného ruchu a maloobchodu. Ak rastie počet prenocovaní, zvyšuje sa výber dane z ubytovania. Vyšší počet turistov znamená aj vyššiu spotrebu a tým aj vyšší výber spotrebných daní a ďalší rozvoj služieb v regiónov, z čoho profitujú tiež miestne samosprávy. „Obľube turistov sa tešia nielen tradičné destinácie ako sú Vysoké a Nízke Tatry, alebo Orava a Kysuce, ale aj iné oblasti ako Gemer, Šariš či Zemplín, teda regióny, ktoré často patria k najmenej rozvinutým oblastiam na Slovensku,“ skonštatoval Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR.

Za výrazným zvýšením počtu prenocovaní domácich návštevníkov je treba vidieť najmä zavedenie príspevku na rekreáciu, resp. rekreačných poukazov pre zamestnancov. Poznatky poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu ukazujú, že tento nástroj uplatňujú zamestnanci najmä v rodinným penziónoch a malých ubytovacím zariadeniach. Cestovný ruch je potrebné vnímať ako komplexné odvetvie, ktoré tvorí niekoľko desiatok tisíc podnikateľov, z toho viac ako 90 percent sú mikro a malé podniky. Čísla potvrdzujú, že pri efektívnej prezentácií Slovenska a zohľadnení špecifických podmienok pre podnikateľov (akou je znížená sadzba DPH na ubytovacie služby), je cestovný ruch jedným z mála odvetví, ktoré dokážu zabezpečiť rozvoj aj

v najmenej rozvinutých oblastiach Slovenska.

Cestovný ruch dnes dáva prácu viac ako 160 000 ľuďom. Tržby vo vybraných službách cestovného ruchu rastú medziročne dvojciferným číslom, rovnako tak zamestnanosť v ubytovacích a stravovacích službách. Tieto čísla znamenajú významné benefity aj pre ekonomiku Slovenska v podobe znížených výdavkov na sociálne zabezpečenie a vyšší výber daní. Pri tvorbe a určovaní stratégií ďalšieho rozvoja Slovenska by súčasná aj budúce vlády mali brať do úvahy práve odvetvie cestovného ruchu a jeho špecifiká.

 

Zdroj: ZCR SR

Foto: archív redakcie

Generálny partner
Partneri