Searching
Search

Ako dnes dovolenkujú seniori?

Nie je to tak dávno, keď sa na dovolenky chodilo len do susedných socialistických štátov a viac sa využívali odborárske rekreácie a kúpeľné pobyty. Vtedy si aj dôchodcovia zo svojho dôchodku mohli dovoliť všetky tieto vymoženosti, boli prístupné rovnako pracujúcim, ako dôchodcom.

Na Slovensku je viac ako 1,5 milióna dôchodcov. Je to veľká skupina ľudí. Dnešní seniori sú mladiství, aktívni, rozhľadení, športovo zdatní, aj keď majú nižšie dôchodky ako v okolitých štátoch. Mnohí majú deti a vnúčatá v zahraničí, s ktorými sú v spojení cez sociálne siete. Prirodzene, špeciálnou skupinou sú seniori s obmedzenou mobilitou, ktorých trápia rôzne zdravotné problémy, aj tí však, pokiaľ ich neobmedzuje zdravotný stav, chcú byť aktívni, cestovať, zúčastňovať sa rôznych aktivít, ktoré sa pre nich organizujú. Sú často organizovaní v kluboch pre zdravotne postihnutých, kde sú členmi aj mladí ľudia trpiaci rôznymi postihnutiami.

Na Slovensku sú dôchodcovia organizovaní v Jednote dôchodcov na Slovensku (www.jds.sk), ktorá má širokú 95-tisícovú základňu. Mestské časti združujú seniorov v kluboch a sociálne oddelenia miestnych úradov pre nich pripravujú rôzne aktivity formou dotácií. Sú to najmä jednodňové autobusové výlety do okolitých štátov – Česka, Maďarska, Rakúska i na Slovensko. Miestne úrady dotujú napríklad autobusové výlety a pre seniora vychádza takýto výlet na 10 – 12 eur. Základné organizácie Jednoty dôchodcov pri mestských častiach dostávajú dotáciu na svoje aktivity – výlety, športové a kultúrne akcie z miestnych úradov. Tak môžu zorganizovať aj viacdňový výlet do susedných štátov, napríklad do Prahy pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, s prenocovaním priamo na mieste. Výlet zorganizuje vedenie ZO alebo oslovená CK, ak ponúkne výhodnú cenu.

 

Pobyty pre seniorov

O takéto výlety je veľký záujem. Počítačovo gramotní seniori si hľadajú vhodnú ponuku so zaujímavým programom na internete. Pre tých, ktorí prácu s počítačom neovládajú, zostáva efektívna ponuka prostredníctvom konzervatívnych kanálov, ako sú informačné letáky, printové médiá (najmä časopisy), rozhlas a TV.

Takýto napríklad 4-dňový výlet vychádza na 150 – 180 eur, z toho Jednota dôchodcov dotuje členovi 20 – 25 eur. Veľakrát tieto výlety zaplatia svojim rodičom deti alebo sami čerství dôchodcovia, ktorí majú už vyššie dôchodky.

Pri výbere pobytu v hoteloch hrá úlohu cena, ale aj vybavenosť a renomé hotela alebo penziónu. V zariadeniach je a mal by byť samozrejmosťou bezbariérový prístup, väčšími písmenami písané jedálne lístky a oznamy. Vo svete aj na Slovensku sú už aj zariadenia, kde nie je dovolený prístup s malými deťmi kvôli pokoju, ktorý niektorí klienti, väčšinou žijúci sami, nezvyknutí na vnúčatá, vyžadujú.

Na druhej strane do popredia čoraz viac vystupujú viacgeneračné pobyty, keď seniori často cestujú na dovolenku spolu s deťmi a vnúčatami. Dnešní seniori sú väčšinou nároční, sú zvyknutí na komfort a kvalitu, ktorú vyžadujú aj pri výletoch organizovaných Jednotou dôchodcov alebo mestskými časťami.                                     

Zariadenia, ktoré poskytujú služby pre seniorov, pripravujú špeciálne programy pre túto skupinu, večerné tanečné zábavy, hudobné podujatia, a tak sú programy, výlety, kultúrne podujatia prispôsobené požiadavkám a vekovej skupine klientov.

Zvláštnou kapitolou sú liečebné a wellness pobyty pre seniorov, ktoré pravidelne ponúka Konfederácia odborových zväzov v spolupráci so spoločnosťou Sorea, kúpeľné mestá alebo priamo slovenské hotely so zľavou.

Tieto pobyty sú veľmi vyhľadávané a žiadané, ponuky spoločnosti Sorea sú dokonca dotované štátom, keďže JDS má zastúpenie v parlamente a môže „bojovať“ za záujmy seniorov. Štátom dotované sú aj niektoré liečebné pobyty, ktoré môže slovenský senior absolvovať raz ročne. Ponúkané sú prakticky do väčšiny kúpeľov Slovenska a sú zväčša o 30 až 50 percent lacnejšie ako ponuka určená celej skupine klientov.

 

Ako je to v zahraničí?

V zahraničí je seniorská klientela už dávno v hľadáčikoch marketérov všetkých rekreačných zariadení, aj u našich najbližších západných susedov je výborne rozpracovaný systém podpory dovolenky seniorov.

Česku poskytujú zľavy pre seniorov v kúpeľoch, hoteloch, záujemci si ich nájdu na rôznych portáloch určených pre seniorov. Do projektu Senior Pas (www.seniorpas.cz) je v Českej republike aktuálne zapojených už 250-tisíc držiteľov kariet vo veku 55+ so záujmom o aktívny život. Ponúkané zľavy vo výške 5 až 50 % sú primárne zamerané na zdravotníctvo, kúpeľníctvo, ubytovacie a stravovacie služby, vstupy do galérií a múzeí, ale aj na finančné služby, vzdelanie a spotrebné nákupy. Štátne dotácie pre dôchodcov v Českej republike sú len na dopravu, pobyty nie sú dotované štátom, ale napríklad spoločnosť Sorea ponúka aj pre krajanov zvýhodnené pobyty.

Maďarsku existuje od roku 2012 sociálny program „Erzsébet“ určený pre seniorov, sociálne odkázaných a viacdetné rodiny. Funguje na princípe vstupného poplatku 5 000 forintov a súťaže. Tí seniori, ktorí sa zapoja do súťaže, môžu využiť výhru v určenom termíne mimo turistickej sezóny na 5 dní a 4 noci v 50 zariadeniach Maďarska. Zariadenie zabezpečí seniorom aj dopravu. Počas šiestich rokov sa takto odrekreovalo vyše milión maďarských seniorov.

 

Orientáciou v spleti informácií a pomocou pre aktívnych seniorov v zahraničí aj na Slovensku sú špecializované časopisy a portály. Časopisy majú zväčša regionálny či komunitný charakter a vychádzajú v rámci rôznych seniorských zariadení. Portály sú celoslovenské, celoslovenské pôsobenie má aj časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku s názvom Tretí vek, ktorý vychádza už 23. rok. Tohtoročnou novinkou na portáloch je www.vivasenior.sk, určený všetkým seniorom Slovenska, ktorí chcú žiť aktívne a pozitívne. Cieľom je podpora aktívneho prežívania seniorského veku a spájanie seniorov s rovnakými záujmami. Portál prináša informácie, aktuality zo života okolo nás – o udalostiach v kultúre, o športových, vzdelávacích a spoločenských aktivitách, zľavách pre seniorov v doprave, reštauráciách a divadlách alebo o tom, kam sa vybrať na výlet, na pobyt či do kúpeľov. Známi lekári, ako Miloš Bubán alebo Pavel Malovič, prinášajú rady, ako zdravo a múdro žiť. Obľúbené sú súťaže s možnosťou vyhrať pobyt v slovenských, ale aj zahraničných zariadeniach či rubrika právna poradňa.

Autorka prevádzkuje seniorský portál www.vivasenior.sk.

Text: Alžbeta Capková

General partner
Partners