Searching
Search

Chystá sa Národný potravinový katalóg

Národný katalóg potravín, ktorý pripravuje štát, má zabezpečiť, aby na Slovensku lepšie fungoval trh s čerstvými, kvalitnými a zdravotne bezpečnými potravinami. Popri verejných obstarávateľoch, ako sú napríklad školské jedálne, nemocnice či armáda, ho určite využijú aj reštauračné zariadenia, ktorým záleží na tom, aby nakupovali čerstvé produkty vo vysokej kvalite s garantovanými výživovými hodnotami, mali vysokú flexibilitu dodávok a primerané ceny.

Pripravovaný dokument má tvoriť približne 30 komoditných skupín a 180 podskupín potravinárskych výrobkov. Ide napríklad o kategóriu mäsa, hydiny, mlieka, vajec, mliečnych a mäsových výrobkov, pekárenských a mlynárenských výrobkov, cukru, medu, nápojov, ovocia a zeleniny (v čerstvom a spracovanom stave), tukov a olejov. Aktualizovať sa bude na základe mesačných, kvartálnych a ročných termínov.

„Zvýšenie možností dodávania potravín v regiónoch výraznou mierou prispeje ku skráteniu dodávateľského reťazca, obnove a ozdraveniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov a umožní lokálnym producentom potravín a poľnohospodárskych výrobkov uchádzať sa priamo o zákazky z verejných zdrojov. Zároveň budú môcť zákazníci konzumovať kvalitné regionálne potraviny,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ministerstvo už spustilo prípravy katalógu a spolupracuje pri nich s ďalšími orgánmi štátnej správy a poľnohospodárskej samosprávy. Má sa na ňom intenzívne pracovať počas prvého polroka 2017. Okrem už spomenutých výhod, ako je zvýšená kvalita stravovania, obnova vzťahov medzi dodávateľmi v regiónoch, vylepšenie fungovania trhu s čerstvými potravinami, má byť vďaka katalógu znížená aj záťaž na životné prostredie, a to zohľadnením vzdialeností a skrátením logistických trás.

Zriadenie Národného katalógu potravín privítali aj také organizácie ako Únia potravinárov Slovenska a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. „Národný katalóg potravín má skrátiť dodávateľský reťazec. Má eliminovať potraviny, ktoré nemajú plnohodnotnú výživovú hodnotu, zvýšiť kvalitu stravovania, obnoviť vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi v rámci regiónov, jednoducho zabezpečiť, aby lepšie fungoval trh s čerstvými potravinami, čím sa zaistí adresnejšia podpora čerstvých regionálnych potravín,“ uviedla riaditeľka Výskumného ústavu potravinárskeho Zuzana Nouzovská.

Práve hlavná myšlienka katalógu, ktorou je väčšia podpora odbytu kvalitných potravín, patrí medzi dlhodobé požiadavky samotných potravinárov. Podľa Petra Benčúrika Únie potravinárov Slovenska a člena predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ide o veľmi perspektívny nástroj na podporu odbytu domácich potravín.

Text: Slávka Habrmanová

Foto: freeImages.com

Partners