Searching
Search

Dieťa je najnáročnejší hosť

Pre hotel teda platí, že musí potreby a želania rodín s deťmi v prvom rade poznať, ďalej musí vytvoriť produkty, ktoré tieto potreby uspokoja čo najlepšie a následne môže na tejto ponuke stavať svoju pozíciu a konkurenčnú výhodu. Hotel musí mať pre rodiny s deťmi vytvorené skutočné produkty a ponuku, pretože frázy „na vyžiadanie“, „môžeme doplniť“, „dodáme“... hosťa jednoducho nezaujmú.

Dva druhy produktov

Dnes už nestačí jednoduchý detský kútik s vyradeným nábytkom, opotrebovanými hračkami a niekoľkými detskými stoličkami a postieľkami. Požiadavky rodičov a ich detí sú oveľa náročnejšie. Deti sa chcú v prvom rade vyblázniť, objavovať niečo nové a zažiť dobrodružstvo. Rodičia chcú na jednej strane komplexnú ponuku prispôsobenú deťom od ubytovania, cez stravovanie až po voľnočasové aktivity. Na druhej strane je pre nich ideálne, ak si v hoteli môžu vychutnať pokoj a relax s vedomím, že je o ich ratolesti dobre postarané. Ideálny hotel pre rodiny s deťmi potom musí mať vytvorené aspoň dva komplexné produktyjeden pre detidruhý pre rodičov, resp. iné sprevádzajúce osoby.

Základné požiadavky na ideálny produkt pre rodinnú klientelu:

Bezpečnosť

 • celé zariadenie hotela aj priestory v exteriéri musia rešpektovať legislatívne opatrenia, nariadenia a smernice zamerané na bezpečnosť detí,
 • maximálna čistota a hygiena,
 • dostupná zdravotná starostlivosť.

Spoločné priestory

 • bezbariérové riešenia umožňujúce pohyb s kočíkom,
 • priestory na odkladanie kočíkov,
 • rôznorodé priestory na hranie sa a trávenie voľného času pre deti – nielen detský kútik, ale napríklad aj detské kino, divadlo, biliard, miestnosti na tvorenie, kuchárske kurzy.

Ubytovacie kapacity

 • izby s viac ako dvomi lôžkami alebo izby spojené prepojovacími dverami,
 • ideálnym riešením sú apartmány s kuchynkou.

 Gastronómia

 • ponuka viacerých variantov detského menu,
 • rôzne druhy detských stoličiek,
 • flexibilita – možnosť prípravy stravy pre deti rodičmi alebo poskytnutie stravy deťom kedykoľvek počas dňa na požiadanie rodičov,
 • väčší dôraz na kvalitu potravín, ich výživovú a energetickú hodnotu a ponuku sezónnych a regionálnych produktov,
 • v rámci možností zvážiť ponuku osobitných stolov pre deti, kde nad ich stravovaním vykonáva dohľad dospelá osoba a jedia tak samostatne, odlúčení od rodičov, ktorí si môžu vychutnať napríklad večeru vo dvojici.

Exteriér

 • dostupnosť aj pre rodiny s najmenšími deťmi (chodníky prispôsobené kočíkom),
 • vybavenie zamerané nielen na pohybové aktivity, ale aj na stavanie, budovanie, kreativitu, objavovanie, vzájomnú komunikáciu a oddych,
 • možnosť zapožičania rôznych detských dopravných prostriedkov (bicykle, kolobežky a pod.).

Ponuka pre deti

 • prispôsobiť segmentu detí v hoteli (čas prevádzky, charakter aktivít, jazykové kompetencie opatrovateľov),
 • aktivity a program rozdelený podľa vekových skupín – pre batoľatá, deti v predškolskom veku (do 6 rokov) a deti v školskom veku (6 – 15 rokov),
 • starostlivosť o jedno dieťa alebo skupinu detí, možnosť poskytovať individuálnu starostlivosť aj priamo v izbe hotelových hostí.

Ponuka pre rodičov

 • možnosti na relaxáciu a odreagovanie – masáže, wellness,
 • aktívny oddych – turistika, nordic walking, lezenie, bežky, jazdectvo...
 • ostatné služby – ideálna je práčovňa, resp. priestor, kde rodičia môžu vyčistiť oblečenie svojich detí.

Doplnková klientela

Vytvoriť komplexný produkt pre rodiny s deťmi je pre hotel tak finančne, personálne ako aj materiálovo náročné. Hotel musí preto takúto investíciu dôkladne zvážiť a uvedomiť si, že rodiny s deťmi sú skutočne jeho cieľovou klientelou. Celý hotel, jeho zariadenie a najmä personál musia byť priateľské k rodinám s deťmi a prezentovať sa touto filozofiou.

Orientácia hotela na rodinnú klientelu však nevylučuje iné segmenty trhu. Hotel musí v prvom rade zvážiť, do akej miery je pre neho segment rodín s deťmi rentabilný a či mu takáto špecializácia umožňuje privítať aj iné cieľové skupiny. Väčšie hotely môžu napríklad zvážiť prebudovanie jedného poschodia, ktoré bude dokonale prispôsobené rodinám s deťmi a v ostatných častiach môžu ponúkať služby iným segmentom.

Niektoré hotely môžu reagovať aj na inú situáciu na trhu, keďže nie všetky rodiny vyhľadávajú hotel s komplexným produktom, animačnými aktivitami a starostlivosťou o deti. Ich potreby môžu byť totiž nastavené tak, že chcú tráviť všetok čas so svojimi deťmi a hotel im má na to ponúknuť len kvalitné, bezpečné a bezchybné vybavenie. Ak sa chce hotel orientovať na takúto klientelu, vyžadujú sa od neho investície najmä do zariadenia hotela a izieb spolu s možnosťou stravovania a nemusí klásť dôraz na voľnočasové a animačné aktivity. Je potom však žiaduce, aby toto deklaroval aj vo svojej propagácii a nestaval svoju marketingovú komunikáciu na imidži hotela ideálneho pre rodiny s deťmi, pretože niektorých hostí by mohla nekomplexnosť jeho produktov sklamať.

Feedback dostanete okamžite

Pri tvorbe ponuky pre rodiny s deťmi hrá hlavnú úlohu kvalita. Deti sú totiž najnáročnejší hostia tým, že okamžite a bez ostychu povedia to, čo si myslia. Napríklad, že im niečo nechutí, že sa nudia, že ich to nebaví alebo že sa im to nepáči. Vyjadria to dokonca nahlas a často aj pred inými ľuďmi. Naopak, štandardný hotelový hosť vyjadruje svoju nespokojnosť a sťažnosti väčšinou diskrétne alebo online až po návrate z dovolenky domov.

Náročnosť produktov pre rodiny s deťmi na kvalitu podčiarkuje aj fakt, že každý rodič preferuje bezstarostnú dovolenku, chce pre svoje dieťa to najlepšie, najzdravšie, najbezpečnejšie a v niektorých prípadoch vyžaduje od hotela dokonca viac, ako by mu poskytol sám doma.

Na výzvu kvality produktov pre rodiny s deťmi reagovali viacerí hotelieri na Slovensku aj v zahraničí a vytvorili rôzne združenia, zväzy alebo asociácie, ktoré hotelom po splnení definovaných kritérií udeľujú značky kvality, čím garantujú, že hotely sú vhodné pre rodiny s deťmi. Vo Švajčiarsku udokonca vznikla aj značka kvality pre celé destinácie vhodné pre rodiny s deťmi s názvom Family Destination. Združenia, zväzy alebo asociácie, ktoré spájajú a spoločne propagujú hotely pre rodiny s deťmi, sa najčastejšie držia kréda, že sú najlepšími hostiteľmi troch generácií (deti – rodičia – starí rodičia) a ich členovia sú lídri na trhu v poskytovaní služieb pre rodiny s deťmi. Ich cieľom je špecializovať sa na neustále rastúci segment rodín s deťmi a zvyšovať rôznorodosť a kvalitu ponuky. Členovia sa zaväzujú poskytovať prvotriedne a nadpriemerne kvalitné produkty pre rodiny s deťmi, spĺňať bezpečnostné a hygienické kritériá a disponovať kvalifikovanými zamestnancami. Niektoré združenia dokonca členským hotelom ponúkajú školenia a vzdelávanie pre zamestnancov zamerané na ponuku služieb rodinám s deťmi. Väčšina združení deklaruje, že kvalita produktov a služieb ich členských hotelov sa neustále preveruje. Okrem bezchybného vybavenia hotela garantujú neustálu starostlivosť o deti. Združenia zabezpečujú pre členské hotely aj propagáciu a cross-marketing, keď pri rezervovaní ubytovania v jednom hoteli získava hosť poukážku na zvýhodnený pobyt v inom členskom hoteli. Hotely, ktoré vlastnia dané značky kvality alebo disponujú rôznymi hodnoteniami portálov určených pre rodiny s deťmi, dávajú potom rodičom istotu, že im bude poskytnutá tá najlepšia starostlivosť.

Príklady komplexných produktov pre rodiny s deťmi, ktoré sú aktuálnym trendom:

Komplexný produkt starostlivosti pre práve narodené deti a ich rodičov

Pre deti od 1 týždňa, zabezpečené stravovanie, set detských potrieb v izbe hostí, kompletné vybavenie izby pre najmenšie dieťa, rodičia majú k dispozícii kompletné detské príslušenstvo, 24-hodinová lekárska služba, neustála pomoc a poradenstvo pre rodičov.

Exteriérové aktivity

Outdoor, fun, šport, akcia a dobrodružstvo, profesionálni inštruktori, bicyklovanie, horská cyklistika, lezenie, jazdectvo, lyžovanie, spoznávanie prírody.

Interiérové aktivity

Detské bazény, wellness, plavecké kurzy, ihriská, škola kúziel, škola varenia (zdravé stravovanie, smoothies, vianočné pečenie a pod.), detské divadlo, čitateľské krúžky, kreatívne dielne (modelovanie, maľovanie, tvorba rôznych produktov), ako funguje hotel (prehliadky, exkurzie a rozprávanie o hoteli), dovolenka s dieťaťom a so psom, kurzy pre rodičov – správne stravovanie detí, turistika, cvičenie, joga s dieťaťom, masáže pre deti.

Text: Zuzana Gajdošíková

Foto: LEGOLAND California Hotel, Loews Portofino Bay Hotel a Loews Royal Pacific Resort

Partners