Searching
Search

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany slávi 70 rokov

Oslava 70-teho výročia založenia školy sa začala slávnostným programom v Dome umenia Piešťany, ktorý bol obsadený do posledného miesta. Absolventi školy búrlivo tlieskali všetkým prítomným pedagógom a spomínali aj na tých, ktorí sa jubilea Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera nedožili.

Program odštartovalo prezentačné video školy. Okrem župana Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, primátora mesta Piešťany Miloša Tamajku a riaditeľa školy Ladislava Blaškoviča sa obecenstvu prihovorili aj bývalí študenti či zamestnanci školy.

Programom sprevádzali Přemysl Boublík a Karin Olasová. Na pódiu vystúpili spevák a hudobník Adam Ďurica, umelecký súbor Lúčnica aj žiaci Základnej umeleckej školy Piešťany. Počas večera udelil župan TTSK Tibor Mikuš niekoľko ocenení pedagógom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj školy.

História

Založenie hotelovej školy sa pripravovalo už v období Slovenského štátu. O jej zriadenie sa významnou mierou pričinil bývalý generálny riaditeľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Vyučovať sa začalo v školskom roku 1946/1947. V tom čase išlo o jedinú školu svojho druhu na Slovensku.

Pre všetkých hostí bola pripravená slávnostná recepcia v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Vyblýskané podnosy ponúkali rozmanité jedlá studenej a teplej kuchyne, zákusky, šaláty, nápoje. Žiaci sa prezentovali zručnosťami ako flambovanie, tranšírovanie, príprava kávy a miešaných nápojov. „Oslava bola organizačne veľmi náročná, pripravovalo ju viacero tímov. Venovali sa kultúrnemu programu, gastronomickej časti či príprave bulletinu. Všetko sme robili vo vlastnej réžii. Moja vízia je stále napredovať. Cieľ zostáva nezmenený – vychovať budúcich odborníkov,“ povedal riaditeľ hotelovej akadémie Ladislav Blaškovič.

Partners