Searching
Search

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

V súčasnosti sa vzdeláva v škole podľa štátneho vzdelávacieho programu Moderná škola s krédom profesionality v študijných odboroch ISCED 3 A hotelová akadémia a ISCED 5 B manažment hotelov a cestovných kancelárií, a škola je jednou z najväčších špecializovaných škôl v Slovenskej republike zameraných na hotelierstvo a gastronómiu.

Okrem plnenia školského vzdelávacieho programu realizuje škola veľa zaujímavých aktivít, ktorými sa zvyšuje nielen odbornosť študentov, ale formuje sa aj ako osobnosť človeka.

V roku 2017 bola škola dôležitou súčasťou aktivít Slovenskej republiky pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a viac ako 83 dní strávili študenti v Bratislave na rôznych podujatiach, pričom najvýznamnejším z nich bol Bratislava Summit, kde študenti zabezpečovali servis.

Výbornou prezentáciou šikovnosti a odbornosti našich študentov je ich reprezentácia v populárnej televíznej relácii Tajomstvo mojej kuchyne pod taktovkou známej herečky Kamily Magálovej.

Už tradičným a v Piešťanoch každoročne očakávaným podujatím sa stali GASTRO Vianoce realizované práve Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera. Vtedy sa celá škola zmení na množstvo rôznych gastronomických stredísk a žije najkrajším obdobím roka.

Dlhoročnou a celoslovensky známou tradíciou školy je taktiež realizácia súťaže Mladý someliér. Od roku 2017 sme ju rozšírili a zároveň premenovali na súťaž Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera a aj v marci tohto roka sa stretnú mladí someliéri, ale aj chocolatieri, tea tendri či mladí baristi.

Škola sa zúčastňuje mnohých súťaží a je úspešná najmä v oblasti prípravy kávy, čokolády, miešaných nápojov, čaju, prípravy jedál, v jazykových olympiádach či stredoškolskej odbornej činnosti.  

Mimoriadnu pozornosť venujeme charitatívnej činnosti a každoročne počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny realizujeme zaujímavé gastronomicko-spoločenské podujatia na Námestí Slobody v Piešťanoch. Výťažok venujeme deťom, ktoré pomoc najviac potrebujú. Nezabúdame ani na environmentálne aktivity, najvýznamnejšou z nich je podujatie Hodina Zeme v meste Piešťany. 

Škola je taktiež úspešná v medzinárodných projektoch a v súčasnosti je zapojená do viacerých z nich, z ktorých spomenieme najmä projekt Erasmus+ zameraný na startup projekty mladých ľudí, je  realizovaný v spolupráci so školami v Portugalsku, v Taliansku, vo Francúzsku a inde.

Študenti majú veľkú možnosť svoje vedomosti a praktické zručnosti využiť počas stáží v Taliansku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku, vo Švajčiarsku, v Grécku či na Cypre.

Veľmi nás teší spolupráca so špičkovými odborníkmi z viacerých oblastí hotelierstva a gastronómie, a sme presvedčení, že sú profesijnými vzormi pre našich študentov – budúcich hotelierov.

Spracoval: Ing. Ladislav Blaškovič, riaditeľ školy 

Partners