Searching
Search

Kuchárske talenty v Tatrách

Žiaci študijného odboru hotelová akadémia, tiež učebného odboru kuchár mali možnosť prihlásiť sa do korešpondenčného kola a ukázať silnú stránku svojich odborných vedomostí a zručností. Zúčastniť sa mohol každý – profesionáli, študujúci kuchári aj laická verejnosť. Stretli sa tu pozitívne naladení ľudia rôznych vekových kategórií, ktorí majú záujem o súčasnú gastronómiu. Súťažiaci spolu s odbornou porotou a vystavovateľmi vytvorili koncom mája v hoteli Atrium kulinársky sviatok. Do finálového kola postúpilo v kategórii junior 18 a v kategórii senior 15 súťažiacich. Súťaž varenie naživo pozostávala z prípravy dvoch porcií rovnakého hlavného jedla s možnosťou výberu dvoch povinných surovín:  jahňací chrbát a smrčkovec, alebo jarné kuriatko s medvedím cesnakom. Odborná porota oboch súťažiacich – Branislava Michalku a Denisa Čonku, ocenila bronzovými medailami. Všetkým súťažiacim poskytla spätnú väzbu a upozornila ich, ako sa v budúcnosti vyhnúť chybám. Celú súťaž manažoval predseda Tatranského klubu kuchárov a cukrárov SZCK Miloš Červenka. Svojou charizmou a ľudským prístupom ku všetkým súťažiacim vytvoril príjemnú, súťaživú atmosféru.

Spestrením súťaže bolo celodenné vystúpenie súťažiacich MasterChef 2016. Okrem úspechu a eufórie z bronzu našich žiakov nás potešilo, že aj naši bývalí absolventi Matej Orčík, Ján Dudáš a Dávid Mareček, ktorí prezentovali svoje kuchárske umenie, nezapreli svoju alma mater, prihovorili sa, povzbudili žiakov a predovšetkým získali cenné strieborné a bronzové medaily. Úspechy týchto šéfkuchárov sú dôkazom, že spolupráca učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy v spolupráci s odborníkmi z praxe, je na našej škole vykonávaná s entuziazmom, láskou a pokorou.   

Spracovala: Michaela Feriancová, predsedníčka predmetovej komisie spoločného stravovania 

Partners