Searching
Search

Remeslo má zlaté dno - Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš

Vyvrcholením projektu bola súťaž Deň remesiel, ktorá sa konala na výstavisku EXPO Trenčín. Stredné odborné školy súťažili v profesii kuchár, barista, carving, cukrár, kaderník, vizážista a florista. Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali študenti, ktorí súťažili v kategórii čašník, barista a cukrár.

V kategórii čašník realizovali slávnostnú tabuľu „Večera v Dubaji“ v päťhviezdičkovom hoteli. Súťažiaci Matej Mikušiak z V. B triedy získal za stvárnenie a obhajobu slávnostnej tabule 1. miesto a mimoriadne ocenenie od riaditeľa súťaže Branislava Gröhlinga za osobný prínos a profesionálnu komunikáciu v oblasti gastronómie. Táto cena bola udelená len dvom súťažiacim spomedzi všetkých. Škola spolupracovala pri stvárnení slávnostnej tabule s Grand Hotelom Kempinski Vysoké Tatry a kvetinárstvom Victor. Mateja Mikušiaka na súťaž pripravili učiteľky odborných predmetov Mgr. Zuzana Iľanovská, PhDr. Iveta Grešová a majsterka odborného výcviku Bc. Jana Kozemčáková.

V kategórii barista súťažil Michal Mačica zo IV. B v disciplíne latte art, kde stvárnil srdce, rossetu, tulipán, waveheart a vlastný motív – labuť. Umiestnil sa na druhom mieste. Na súťaž ho pripravili učiteľka odborných predmetov Drahomíra Uličná a majsterka odborného výcviku Bc. Iveta Vargová.

V kategórii cukrár súťažili Marcela Droppová z III. E a Dominika Slabejová z II. E triedy. Podmienkou súťaže bolo zdobenie svadobnej torty s použitím jednej oranžovej ozdoby. Aj keď sa naše dievčatá neumiestnili na víťazných miestach, získali bohaté odborné skúsenosti. Dievčatá na súťaž pripravili majsterky odborného výcviku Bc. Mária Vaškebová a Katarína Sivková.

 

Spracovala: Mgr. Zuzana Iľanovská, učiteľka odborných predmetov

Partners