Searching
Search

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada. Keď časy dávno minulé sú inšpiráciou.

V poslednom, piatom ročníku štúdia na hotelovej akadémii, majú byť žiaci schopní samostatne zrealizovať komplexnú úlohu. Dokážu tak, že majú potrebné  kompetencie, ktoré požaduje trh práce v oblasti služieb cestovného ruchu.

Miestom konania kongresového podujatia študentiek bol Hotel Slanica, ktorému ďakujeme za poskytnuté priestory. Cieľom maturantiek bolo ukázať, že recepty a technologické postupy prípravy jedál našich predkov sú nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie v modernej gastronómii.

Tento fakt potvrdil aj profesionálny kuchár Juraj Hruška. Jeho príspevok sprevádzajúci praktické ukážky prípravy jedál bol dôkazom toho, že gastronómia je veda, umenie, hra s vôňami, chuťami, farbami, výsledkom čoho je umelecké dielo na tanieri, spokojný hosť a rovnako spokojný celý tím pracovníkov, ktorí gastronomický zážitok pripravili. Juraj Hruška zdôraznil, že v gastronómii je dôležitá komunikácia s hosťom, pretože častokrát vďaka nej kuchár získa inšpiráciu. Dokázal, že z tradičných jedál z nenáročných regionálnych surovín sa vďaka moderným technológiám a moderným technologickým postupom dá pripraviť  netradičné jedlo. Jeho zemiaky v troch rôznych textúrach boli zážitkom pre všetky zmysly. Rozprávanie majstra kuchára presvedčilo viacerých poslucháčov, že šéfkuchár je práca snov.

Hlavné slovo však mali maturantky. Ich prezentácia bola exkurziou od začiatkov  gastronómie v praveku až po súčasné trendy v gastronómii: etnickou kuchyňou fine dining počínajúc, fusion cuisineamuse bouche končiac. Praktickými ukážkami presvedčili, že účasť profesionálneho kuchára bola aj pre ne veľkou inšpiráciou.

Tradície a súčasnosť žiačky prepojili aj vo videorecepte na prípravu tradičných fašiangových šišiek v modernom prevedení. Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti využili aj pri príprave coffee breaku, ktorý bol súčasťou programu kongresového podujatia.

Realizáciou nie jednoduchej úlohy štvorica dievčat presvedčila, že päťročným štúdiom na hotelovej akadémii získali dostatok vedomostí a zručností potrebných na prácu v gastronomických a hotelových službách a majú veľmi dobré šance stať sa nasledovníčkami takých profesionálov, akým je ich pozvaný hosť Juraj Hruška.

Spracovala: Mária Košútová

Partners