Searching
Search

Učitelia spoznávali vína Piemontu

Učitelia Súkromnej strednej odbornej školy – MSZ v Rimavskej Sobote sa vzdelávali v Taliansku. Cez projekt Erazmus+ spoznali vína a vinárstva Piemontu. Naučili sa hodnotiť vína, správne ich degustovať, servírovať, temperovať... Získané vedomosti tak môžu v novom školskom roku odovzdávať svojím študentom.

 Vďaka projektu Erasmus+ sa zriaďovateľ školy, zástupca riaditeľa a majster odborného výcviku mohli zúčastniť odbornej stáže v Taliansku. Cieľom študijnej cesty bolo spoznať vína a vinárstva Piemontu. Účastníci sa mohli osobne stretnúť s vinármi v regiónoch Barolo, Barbaresco, Roero a Neive. Z „kraja hľuzoviek“ pochádzajú odrody nebbiolo, dolcetto, barbera a freisa, z ktorých väčšina rastie iba v tomto regióne, a preto sú vína z Piemontu také špeciálne a unikátne. Účastníci sa naučili základy someliérstva, naučili sa hodnotiť vína, postupy degustácie, správne servírovanie, označenie vína, temperovanie a pod.

Podľa slov zriaďovateľa školy Bc. Zoltána Greksu bola stáž veľmi podnetná: „Ako zriaďovateľ školy som nesmierne vďačný, že som sa mohol zúčastniť tejto mobility. Odborná stáž bola veľmi užitočná najmä z hľadiska dlhodobého plánovania. Už tretí rok som zriaďovateľom školy a teraz som ako účastník projektu mohol vidieť, ako sa pripravuje, realizuje aj diseminuje projekt Erasmus+. Vždy som podporoval projektový tím na našej škole a v budúcnosti ho tiež budem podporovať, lebo som presvedčený, že zahraničné pracovné stáže sú veľmi prospešné nielen pre našu školu, našich žiakov, ale aj pre náš región. Momentálne prebieha výstavba nového strediska odborného výcviku (reštaurácia s vinotékou a penzión). Vďaka projektu Erasmus+ som sa dostal do obrazu, spoznal najnovšie trendy a ako má vyzerať kvalitná reštaurácia v Európe. Chcem pre žiakov vybudovať kvalitné stredisko na európskej úrovni a školu konkurencieschopnú na európskom trhu, ktorá ponúkne kvalitné služby v oblasti gastronómie, vyškolí kvalitných odborníkov, aplikuje najnovšie trendy, medzi ktoré patrí aj kultúra vína. Najväčším prínosom tejto stáže sú nové komerčné možnosti a kontakty: talianski vinári a talianska prijímajúca organizácia, ktorá sa zaviazala spolupracovať s nami, budú v budúcnosti školiť našich zamestnancov a žiakov v oblasti someliérstva.“

Učiteľ a majster odborného výcviku Bc. Gergő Nagy hodnotí projekt takto: „Bol som veľmi spokojný s pracovným programom počas stáže v Taliansku. Som bývalý žiak tejto školy a kvalifikovaný majster odborného výcviku, ale musím sa priznať, že sú oblasti, v ktorých mám nedostatky. Jedna z nich je someliérstvo. Táto stáž nám poskytla priestor vzdelávať sa v tejto oblasti, preto hodnotím tento projekt veľmi pozitívne. Pre mňa to bola veľmi užitočná skúsenosť, zlepšil som sa v oblasti vín a someliérstva. Získané vedomosti môžem ďalej posunúť žiakom, kolegom, cateringovej službe a širokej verejnosti. Keď bude nová reštaurácia v prevádzke, budeme prví v Rimavskej Sobote, ktorí ponúkajú kvalitné someliérske služby.“

Koordinátor projektu a zástupca riaditeľa školy PaedDr. Norbert Ádám považuje kultúru vína a vinárstvo za veľmi dôležitú a súčasne pomerne dosť zanedbávanú oblasť gastronomických služieb. Myslí si, že stredné odborné školy na Slovensku majú deficity v tejto oblasti: chýbajú učebnice, odborné prednášky, učebné pomôcky, ale najviac podľa neho chýbajú vedomosti odborných učiteľov. Práve tento nedostatok podľa neho odstránili realizovaným projektom v Taliansku. „Ako učiteľ medzinárodnej gastronómie a zástupca riaditeľa školy hodnotím túto stáž veľmi pozitívne. Vidím ju ako prínos pre budúcu odbornú prípravu na našej škole: získané vedomosti a zručnosti v Taliansku budeme môcť využívať pri výchove a vzdelávaní našich žiakov – budúcich odborníkov –  a zvyšovať ich kvalifikačnú úroveň v oblasti someliérstva. Aby sa v budúcnosti nestávalo, že hosťovi na otázku, aké majú víno, bude obsluha odpovedať stroho: biele a červené. Aby tento čoraz obľúbenejší nápoj vedeli naši absolventi správne skombinovať s pokrmom a navrátili mu slávu, ktorá mu prináležala v histórii.“

Partners