Vyhľadávanie
Vyhľadať

Jaroslav Kubaľa: Rád nechám ľudí „zahviezdiť“

Je CEO hotelovej skupiny Premium Star Hotels (PSH) a riadi hotely na Slovensku a v Chorvátsku. Jaroslav Kubaľa má rád život a ľudí na oboch stranách hotelových služieb.

Čím aktuálne žijete vo vašej hotelovej skupine?

Žijeme aktuálnou turbulentnou dobou, prítomnosťou, kde s nohami pevne na zemi riešime každodennú agendu. O niečo viac však žijeme budúcnosťou, chystáme sa na zimu, kreujeme (doslova) finančné plány za všetky spoločnosti v hotelovej skupine. Veľmi živá je u nás aj téma udržateľnosti a zároveň rozšírenia portfólia hotelovej skupiny, a teda venujeme sa kontinuite všetkých procesov a rozhliadame sa po adekvátnom produkte, ktorý by sme boli schopní s naším tímom manažovať.

Ako ste fungovali počas covidu? Aké zmeny boli potrebné na to, aby ste ako firma prežili posledné dva roky?

Už som takmer vypustil slovo „covid“ zo svojho slovníka😊. Žiaľ, nie je to úplne možné, keďže počas pandémie náš sektor výrazne trpel. My máme to šťastie, že máme diverzifikované portfólio hotelových produktov, a teda máme hotely v dvoch krajinách, plus lyžiarske stredisko. Diverzifikovaný je rozsah aktivít materskej spoločnosti Across Finance, do ktorej Premium Star Hotels patrí. Vďaka tomu sme dokázali posledné dva roky ustáť, stabilizovať si tím a zamerať sa na upratanie procesov, na ktoré počas bežnej plne funkčnej prevádzky nie je čas.

 

Hotel Salamandra, Štiavnické vrchy

 

A ako sa zmenil váš hosť?

Mám pocit, že náš hosť sa až tak nezmenil, ale skôr za posledných zhruba päť rokov dospel, vyprofiloval sa a stal sa lojálnym. Dokázali sme včas reagovať na rastúci dopyt po vyššej kvalite poskytovaných služieb. Je to vplyvom rozvoja na domácom aj zahraničnom trhu cestovného ruchu. Hostia k nám prichádzajú najmä cez priame distribučné kanály, kde následne efektívne prepájame naše produkty.

Akým spôsobom ovplyvnia ceny energií váš biznis?

Ceny energií sú témou dňa už niekoľko mesiacov, a to nielen v našom biznise. Sektor cestovného ruchu zasiahnu zvýšené ceny za energie na jednej strane priamym rastom nákladov za elektrinu a plyn, a ďalej priamym rastom cien nakupovaných tovarov, výrobkov a služieb. V oboch prípadoch sa tento rast musí premietnuť do koncových cien služieb. Na druhej strane je to pokles reálnych miezd, ktorý má priamy vplyv na obmedzenie spotreby luxusných statkov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj ubytovanie či lyžovanie. Všetci sme a budeme nútení optimalizovať procesy, znižovať náklady a zvyšovať ceny, no aj tak nám bude klesať rentabilita tržieb. Na druhej strane to beriem ako príležitosť zavádzania inovácií produktu, náš biznis je stále v mnohých smeroch skostnatený.

V rámci cestovného ruchu máte doktorát z riadenia ľudských zdrojov. Je to vaša „srdcovka“?

Ľudia sú moja srdcovka, tak by som to pomenoval. Mám rád ten pocit, keď vidím a vnímam, že spokojný zamestnanec sa zaslúži o komplexný zážitok hosťa. Mám rád, keď vidím, ako u nás zamestnanci rastú, ako sa vzdelávajú a ako v čase rastie ich pridaná hodnota. Mám rád, keď môžeme dať ľuďom šancu „zahviezdiť“.

Čo vám štúdium dalo do dnešných, celkom iných, podmienok?

Primárne mi dalo nadhľad a priestor prepájať oblasť vedy a výskumu s reálnou praxou, keďže som si doktorát robil už počas môjho pôsobenia v hotelierstve.

Akým spôsobom sa dnes snažíte udržať ľudí v branži?

Venujeme im čas, energiu a úsmev, a to najmä nad rámec bežných všedných dní plných pracovných povinností. V našom biznise je podiel ľudskej práce na poskytovanej službe obrovský, pracujeme najviac, keď všetci ostatní oddychujú. Naším cieľom je, aby sa u nás zamestnanci cítili dobre, aby sa do práce tešili, „zdieľali“ svoju emóciu a pomohli nám aj v procese náboru nových kolegov. Nie je predsa nič lepšie, ako mať za kolegu niekoho, koho dobre poznám a s kým vychádzam aj v osobnom živote.

Čo ich podľa vašich skúseností najviac motivuje?

Motivácia je náročný pojem, ktorý je nesmierne variabilný, mení sa v čase a aj podľa toho, v akom cykle zamestnanca sa práve konkrétny človek nachádza. Z môjho pohľadu dnes ľudí veľmi motivuje flexibilita, istota a stabilita od zamestnávateľa, pocit osobného uspokojenia, možnosť rozvoja kariéry, dobrý kolektív a motivačné hodnotenie.

 

Horský hotel Sliezsky dom, Vysoké Tatry

 

Do akých „zdrojov“ siahate pri hľadaní nových zamestnancov?

Nových ľudí hľadáme v podstate permanentne, v niektorých prípadoch by som použil pojem „do zásoby“, keď nechceme na trhu nechať šikovného človeka. Nejaké obdobie to znamená prispôsobenie pracovnej náplne a kompromisy, ale má to zmysel, keď vieme, že v blízkej budúcnosti nám jeho súčinnosť môže veľmi pomôcť. Využívame štandardné zdroje, a teda rôzne portály, sociálne siete headhuntingové agentúry, ale aj interný referral program.

Čo ľudia z tzv. tretích krajín?

Sme dlhodobo veľmi otvorení takzvaným tretiakom. Aktuálne máme medzi našimi kolegami Ukrajincov a Filipíncov. Kolegami z tretích krajín obsadzujeme najmä pozície s nižšou náročnosťou na kvalifikáciu, práve tu sa nám tento model veľmi osvedčil.

Badáte rozdiely na trhu práce na Slovensku a v Chorvátsku?

Žiaľ, nebadám... pracovný trh v Chorvátsku je rovnako náročný, konkrétne v segmente cestovného ruchu ešte náročnejší ako u nás. Konkurovať na trhu práce, kde cestovný ruch tvorí jednu štvrtinu HDP, je oveľa ťažšie ako v prípade Slovenska. Chorvátsko zažíva jeden z najväčších odlevov pracovnej sily do zahraničia. Aj nám sa stalo, že mladí kuchári a čašníci išli pracovať na stavbu do Nemecka a Holandska, podarilo sa nám obsadiť ich miesta, a keď sa po štyroch mesiacoch chceli vrátiť, už sme mali „obsadené“. Vnímam to ako normálny trend, ktorý v podstate kopíruje situáciu u nás pred niekoľkými rokmi. Neostáva nám nič iné, len sa s týmto trendom vyrovnať. Využívame naše interné ľudské zdroje zo Slovenska na niekoľko kľúčových aj rádových pozícií najmä v oblasti gastronómie.

V čom je rozdiel medzi prevádzkovaním hotela v týchto dvoch krajinách?

Prevádzkovanie hotela v Chorvátsku a na Slovensku má množstvo spoločných prvkov, ale rozdiel vnímam v dvoch rovinách. V prvom rade je to iné nákupné správanie hostí. Veľa analyzujeme a vyhodnocujeme dáta, čomu sa snažíme následne prispôsobiť prevádzku hotela. Rozdiel je ďalej v ľuďoch – kolegoch. Chorváti sú prchkejší, väčší národovci a chvíľu trvá získať si ich dôveru. No keď sa vám to podarí, odvďačia sa lojalitou a pracovitosťou.

 

Hotel Trakošćan, Zagorje, Chorvátsko

 

Kde sa vám pracuje lepšie a prečo?

Najlepšie sa mi pracuje tam, kde sa práve nachádzam. Každé miesto, kde trávim pracovný čas, má svoje čaro a som vďačný za túto pestrosť.

Podľa čoho si vyberáte lokality vašich hotelov?

Jedným z našich interných parametrov pri výbere hotela je unikátna poloha. Každý z našich štyroch produktov sa nachádza na špecifickom a unikátnom mieste. Salamandra Hotel je v lone prírody Štiavnických vrchov priamo pri Hornohodrušskom tajchu. Sliezsky dom je najvyššie položený štvorhviezdičkový hotel na Slovensku v nadmorskej výške 1 670 m n. m., a je to nástupná stanica na Gerlachovský štít. Trakoščan je situovaný v oblasti Zagorie pri najzachovalejšom hrade v celom Chorvátsku. Zelená Punta rezort je poloostrov na ostrove Ugljan pri čarovnej rybárskej dedine Kukljica.

 

 

Čo majú vaše hotely spoločné a v čom sa líšia? Majú podobný koncept a cieľovú skupinu?

Spoločným menovateľom všetkých našich hotelov je kvalita, jedinečná poloha a atmosféra. Každý je, samozrejme, iný a vyžaduje si občas špecifický prístup. Na základe internej analýzy sme pripravili a zaviedli jednotný segmentačný mix, ktorý monitorujeme a na mesačnej báze vyhodnocujeme. Každý hotel má iný podiel v jednotlivých segmentoch, ale najbližšie k sebe majú a budú mať Salamandra a Trakoščan, kde väčšinu hostí tvoria individuálni klienti a rodiny s deťmi. Dostupnosť týchto hotelov od veľkých miest (Bratislava a Zagreb) ich tiež predurčuje na výborný produkt pre MICE segment.

Čo považujete za vašu konkurenčnú výhodu?

Je to mix viacerých prvkov, ale najväčšia výhoda je náš tím, jeho sila a kvalita. Sme flexibilní a pripravení pracovať a tráviť čas vždy na tom produkte, ktorý si to v daný moment najviac vyžaduje. Napríklad náš executive chef varil takmer celé leto v novom bistre Skakaona na Zelenej Punte, kde sme dokázali robiť určite najlepšiu gastronómiu na celom ostrove. Keby nebol taký kvalitný osobnostne aj profesijne, mali by sme problém.

Novinkou, ktorú sme zachytili, sú rezidenčné apartmány v rezorte...

Chorvátsko vždy bolo a bude pre Slovákov destinácia číslo jedna. My sme si povedali, že také krásne a jedinečné miesto, akým je Zelená Punta, pretransformujeme na kombináciu dovolenkového rezortu a developerského projektu. Ľuďom dávame možnosť vlastniť apartmán v Chorvátsku, nemať s ním žiadnu starosť, tráviť v ňom svoju dovolenku a inkasovať výnos z prenájmu.

 

Apartmány Zelena Punta, ostrov Ugljan, Chorvátsko

 

Majú Slováci záujem o nehnuteľnosti v Chorvátsku?

Po nehnuteľnostiach v Chorvátsku je na Slovensku stále relatívne silný dopyt, ale našou cieľovou skupinou sú v tomto prípade aj ostatné európske krajiny, a to najmä Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Slovinsko a Škandinávia.

Kde sa pohybujú ceny v porovnaní so Slovenskom?

Ceny za meter štvorcový sa pohybujú zhruba na úrovni novostavieb v Bratislave, individuálne sa líšia najmä podľa polohy, dostupnosti a vzdialenosti od mora. Ceny rekreačných nehnuteľností v Chorvátsku majú stále potenciál rásť, má to vplyv aj na vstup krajiny do Schengenu a Európskej menovej únie od 1. 1. 2023.

 

Apartmány Zelena Punta, ostrov Ugljan, Chorvátsko

 

Ako sa dopyt vyvíja v dnešných časoch? Nie je neistá medzinárodná situácia (covid, vojna...) brzdou rozvoja?

Rozvoj má už zatiahnutú ručnú brzdu, neznamená to však dramatický pokles, je to skôr spomalenie, ktoré spôsobí vyčistenie trhu a zhorší sa dostupnosť služieb nášho sektora širokej verejnosti.

Aká je vízia vašej skupiny hotelov do blízkej či ďalekej budúcnosti? Budúci rok? O päť rokov...?

Našou víziou je Premium Star Hotels = All the stars you need. Chceme byť silným a stabilným hráčom na medzinárodnom trhu hotelových služieb, poskytovateľom zážitkov pre našich hostí aj zamestnancov. Verím, že je pred nami ešte veľa úspešných rokov, stále si myslím, že sme na začiatku. Jeden múdry človek raz povedal, že napredovať stačí konzistentne.

V hospitality sektore ste od skončenia štúdia, čo vás na ňom baví? Je to stále to isté, alebo sa vaša pozornosť „presúva“?

Najviac ma na tom baví tá emócia, flexibilita a pestrosť, ktorá sa mi spája s odvetvím hospitality. Baví ma robiť ľuďom radosť a zároveň vidieť rýchlo výsledky tvrdej práce a vynaloženého úsilia. Moja pozornosť sa primárne presunula na strategický manažment a rozvoj hotelovej skupiny. Na druhej strane mi chýba „bežná prevádzka“ a veľmi rád sa z času na čas do dennej operatívy vraciam, niekedy ako pozorovateľ, čo mi pomáha posúvať kvalitu produktu. V niektorých smeroch som detailista, potrpím si na kvalitu na tanieri. Napríklad nedávno som navrhol, aby sme použili iné mikrobylinky ako dekor na predjedle jesenného menu. Som náročný na ľudí a mojim kolegom často hovorím: „Buďte nároční na svoj tím a v prvom rade buďte nároční na sami na seba.“

A vaša osobná vízia do budúcnosti?

Byť šťastný a dokázať si stále užiť a zároveň vážiť aktuálny moment. Profesijne chcem byť súčasťou úspechu Premium Star Hotels, lebo viem, že na to máme.

Čo robíte, keď nepracujete?

V mojom súkromnom čase sa venujem rodine, ktorá je mi najväčšou oporou a súčasne inšpiráciou. Hýbem sa, kedysi som profesionálne roky robil karate, aktuálne sa venujem najmä boxu a občas kalistenike. Šport mi pomáha sústrediť sa a podať kvalitný výkon aj v práci. Veľmi rád varím. Mám rád život a spoločnosť, a preto veľa času trávim medzi ľuďmi.

 

Text: Zlatica Kramárová

Foto: Silvia Slafkovská (portrét) a archív PSH

Partneri