Vyhľadávanie
Vyhľadať

Zelené strechy

Jedným z úsporných opatrení s dlhodobým účinkom môže byť investícia do zelenej strechy. Zníži náklady na vykurovanie aj chladenie, predĺži životnosť strechy a pridá nové atraktívne priestory. Zelené strechy predstavujú pre hotelový priemysel veľký potenciál a pre hosťa možno aj drink v „zelenom“ bare.

Pojem klimatická zmena sa dnes skloňuje viac než kedykoľvek predtým. Na trh prichádzajú inovácie znižujúce jej vplyv. Jedným z nich je boom tzv. zelených striech, predstavujúcich veľký potenciál pre hotelový priemysel. Jednoduchosť inštalácie a nenáročná údržba idú ruka v ruke s mnohými ďalšími výhodami, vďaka čomu pribúda zeleň na strechách multifunkčných, komerčných aj privátnych budov. V hoteli zelené strechy a obytné strešné terasy predstavujú celkom nový priestor pre oddych – je to zmena, ktorá prináša estetické, funkčné aj energetické výhody.

 

Čo je zelená strecha, typy, aký je rozdiel medzi nimi, ktoré sú kedy vhodné

Zelená strecha je projekt strechy budovy, ktorá je pokrytá špeciálnym strešným substrátom  s vegetáciou. Existujú dva základné typy – extenzívne a intenzívne zelené strechy.

Extenzívne strechy zvyknú byť jednoduchšie, s odolnými rastlinami,  nízkou výškou rastu a minimálnymi nárokmi na údržbu. Využívajú sa najmä rozchodníky a iné suchovzdorné rastliny-sukulenty. Vyžadujú najmenšie množstvo pridanej konštrukčnej podpory, pretože sú ľahké a sú schopné udržať si kvalitu bez pravidelného polievania a starostlivosti (raz ročne je vhodná kontrola povrchu a prípadné odstránenie nežiaducich náletových druhov rastlín, raz ročne hnojenie). Extenzívne strechy sú väčšinou nepochôdzne a plnia prevažne ekologickú a estetickú funkciu – sú tiež vhodné pre šikmú strechu s miernym sklonom.

Intenzívne strechy sú vhodnejšou alternatívou pre hotely či reštaurácie, keďže umožňujú komplexnejšie využitie. Pre hotelových hostí môže intenzívna zelená strecha predstavovať relaxáciu v podobe prechádzky parkom, či vychutnania si drinku v „zelenom“ bare. Možnostiam využitia sa medze nekladú – predstavte si strešný skleník, reštauráciu či dokonca minigolf. Intenzívne zelené strechy si vyžadujú pravidelnú údržbu vrátane samostatného zavlažovacieho systému, pričom výber rastlín je podmienený architektonickým zámerom a spôsobom využitia. Vegetáciu tak môžu tvoriť takmer všetky typy porastov – trávnik, trvalky, kríky, stromy či úžitkové rastliny.

 

Zelené strechy verzus solárne panely a fotovoltaika

Štúdiá zistili, že solárne panely fungujú lepšie, pokiaľ sú inštalované na zelenej streche. Vegetácia chladí solárne panely, takže tie majú lepšiu výkonnosť, keďže nie sú príliš horúce. Výskum sa vykonával v Sydney na dvoch identických budovách, pričom jedna mala zelenú strechu a jedna nie – za osem mesiacov strecha so zeleňou vygenerovala dodatočnú energiu z obnoviteľných zdrojov v hodnote približne 2 614 eur. Strešné ozelenenie sa rovnako výborne kombinuje aj s fotovoltaickými panelmi a zlepšuje ich účinnosť až o 6 %.

 

Náklady na zelenú strechu a úspory

Náklady na inštaláciu a údržbu zelenej strechy sa líšia podľa jej typu. Napríklad jednoduchá extenzívna strecha môže predstavovať len jednu desatinu až jednu tretinu nákladov na výstavbu intenzívnej zelenej strechy určenej pre verejnosť. Počiatočné náklady na zelené strechy môžu byť síce vyššie ako na konvenčné materiály, tieto rozdiely sa však vyrovnajú nižšími cenami za energiu či potenciálne dlhšou životnosťou zelených striech v porovnaní s bežnými strešnými materiálmi. Energia, potrebná na chladenie a vykurovanie budov, sa inštaláciou zelených striech výrazne zníži – keď je zeleň mokrá, absorbuje veľké množstvo tepla, čo znižuje kolísanie teplôt. Po vyschnutí pôsobí zeleň ako izolant a znižuje prietok tepla cez strechu, čo je v zime výhodné pri vykurovaní.

 

Prečo uvažovať o zelenej streche? Aké sú výhody/nevýhody?

 

Zelené strechy sa stávajú čoraz viac vyhľadávanejšími vďaka veľkému množstvu výhod a rastúcej podpore zo strany štátu.

Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných výhod inštalácie zelených striech:

 

  • Zvýšenie hodnoty a atraktivity budovy

Prirodzený a udržateľný vzhľad v kombinácii so znížením nákladov na energiu a predĺžením životnosti vašej strechy znamená zvýšenie hodnoty vašej nehnuteľnosti. Možnosti využitia strechy na rekreačné účely pridávajú hotelu či reštaurácii na príťažlivosti. Život a práca v zelenom prostredí má tiež pozitívny vplyv na pohodu zamestnancov aj hostí.

  • Redukcia hluku z okolia

Zelená strecha pôsobí ako zvuková bariéra. Pohlcuje zvuk a poskytuje tak tichšie prostredie v interiéri aj okolí budovy.

  • Predĺženie životnosti strechy

Zelená strecha chráni strešný materiál pred vonkajšími vplyvmi, ako sú slnko, dážď, vietor, teplotné výkyvy, a zdvojnásobuje alebo strojnásobuje životnosť vašej strechy až na 60 rokov alebo aj dlhšie. Investícia do zelenej strechy sa vám vráti v priebehu 8 až 21 rokov.

  • Absorbovanie vody

Zelená strecha absorbuje dažďovú vodu do rastlín, substrátu a drenážnej vrstvy. Tým sa oneskorí odtok dažďovej vody do kanalizácie, prečistí sa dažďová voda a voda sa cez rastliny aj vyparí. Pomalší odtok vody zo strechy zmenšuje zaťaženie kanalizačného systému a zároveň znižuje riziko  náhlych miestnych záplav.

  • Čistenie vzduchu

Rastliny na zelenej streche zachytávajú prachové častice zo vzduchu čo prispieva k jeho čisteniu. Zároveň rastliny spotrebúvajú CO² (oxid uhličitý) a obohacujú ovzdušie o kyslík.

  • Znižovanie teploty v okolí

Vegetácia absorbuje slnečné svetlo (50 % je absorbovaných a 30 % odrážaných), čo pomáha vytvárať chladnejšiu a príjemnejšiu klímu. V praxi to znamená úsporu energie redukovaním klimatizácie, a vplýva to aj na klímu v bezprostrednej blízkosti vašej budovy a na teplotu v meste (zníženie teploty v meste až o 3 °C). Zároveň si znížite teplotu v budove v lete o 2 – 3 stupne.

  • Podpora biodiverzity

Zelené strechy tiež pomáhajú podporovať divokú prírodu a vytvárajú zdravé prostredie. Aj keď priamo nenahradia pozemné prostredie, sú ideálne na prilákanie vtákov a iných voľne žijúcich živočíchov, pre vytvorenie prosperujúceho ekologického prostredia. Štúdia vo Švajčiarsku objavila na 11 zelených strechách 172 samostatných živočíšnych druhov. Mestské včely sú schopné produkovať výborný med aj z kvetov rastúcich na zelených strechách.

 

Nevýhody zelených striech:

  • Oproti tradičným strechám sú náklady na ich inštaláciu vyššie.
  • Niet pochýb o tom, že zelené strechy sú ťažšie a vyžadujú si väčšiu štrukturálnu podporu. Inštalácia extenzívnej zelenej strechy zvyčajne pridá 50 až 200 kg/m² zaťaženia k existujúcej streche. V niektorých prípadoch je teda potreba dodatočného vybavenia, ploché strechy však často dokážu túto hmotnosť zvládnuť.
  • Vyžadujú dodatočnú starostlivosť – hnojenie, polievanie či odburinenie (aj keď len občasné) prirodzene patria k starostlivosti o zelenú strechu, pokiaľ si má zachovať atraktívny vzhľad.

 

 

Slovensko a zelené strechy

Na podporu zelenej ekonomiky poputuje od roku 2021 do 2026 suma 2,17 miliardy eur. Ide o päť komponentov, a to obnoviteľné zdroje a energetickú infraštruktúru, obnovu budov, udržateľnú dopravu, dekarbonizáciu priemyslu a adaptáciu na zmenu klímy. Na obnovu budov je v dotačnom programe vyčlenených 741 miliónov eur. Tie je možné využiť aj na  realizáciu zelených striech, zelených fasád či dažďových záhrad. Podľa Európskej federácie zelených striech by do roku 2030 malo na každého obyvateľa mesta v EÚ pripadať 5 m2 zelených striech a stien. Envirostratégia 2030 je dokument, ktorý vláda schválila v roku 2019 a počíta so zelenými opatreniami aj v podobe zelených striech. Na význam strešného ozelenenia najmä v mestských zástavbách upozorňuje Ľubomír Kmotorka zo spoločnosti Agrona: „Obrovské betónové a asfaltové plochy neúnosne prehrievajú klímu v mestách, v dôsledku čoho teplý vzduch víri nečistoty a škodliviny do všetkých strán. Vegetačné strechy výrazne znižujú vplyv mestských tepelných ostrovov, zlepšujú kvalitu vzduchu a tiež regulujú odtok dažďovej vody.“ V niektorých štátoch je inštalácia zelených striech povinná – vo Francúzsku platí od roku 2015 zákon, ktorý prikazuje minimálne čiastočné pokrytie všetkých nových budov zelenou plochou. Vo Viedni musí tvoriť zelená plocha minimálne pätinu povrchu budov vyšších ako 7,5 metra a v Nemecku je podiel zelených striech až desať percent. Podľa Branislava Siklienku, ktorý je prezidentom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, je „na celom Slovensku v porovnaní s vyspelejšími zelenými krajinami iba 300-tisíc m² zelených striech, ktoré v drvivej väčšine prípadov vybudovali súkromní developeri. Výstavba zelených striech preto podľa neho potrebuje podporu z EÚ, štátu aj miest a ústretovú reguláciu v legislatíve. Pre porovnanie – u našich susedov v Českej republike zelených striech ročne pribúda 250-tisíc m², pričom dokopy ich majú už 1,6 milióna m². Treba veriť, že Slovensko skutočný boom zelených striech ešte len čaká.

 

Text: Helena Kramárová

Foto: Unsplash a Agrona

Partneri