Vyhľadávanie
Vyhľadať

Popis firmy

Spoločnosť CONTEST (Congress Technical System) pôsobí na trhu od roku 1990 v dvoch hlavných oblastiach: 1. Oblasť služieb: ako prvá súkromná spoločnosť na Slovensku poskytuje CONTEST komplexné technické zabezpečenie rôznorodých medzinárodných podujatí konferenčnou a tlmočníckou technikou; a 2. Oblasť výskumu, vývoja a výroby: CONTEST patrí medzi popredných svetových výrobcov profesionálnych komunikačných (tlmočníckych, konferenčných, zvukových a obrazových) digitálnych (a/alebo analógových) technológií. Jedinečné postavenie v tejto oblasti má spoločnosť CONTEST vďaka svojmu „know-how“, ktoré je výsledkom niekoľkých desaťročí aktívnych skúseností.

Účtovné informácie
Právna forma
Fyzická osoba
IČO: 36829650DIČ: 2022452124IČ DPH: SK2022452124

Zodpovedná osoba

František Kmetony

obchodný manažér

Máte pripomienku? Neváhajte nás kontaktovát s návrhom na zlepšenie