Vyhľadávanie
Vyhľadať

Popis firmy

Spoločnosť úspešne zabezpečuje systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady, použité jedlé oleje a tuky od prevádzkovateľov kuchýň, reštaurácií, stravovacích zariadení, školských jedálni a bufetov, ďalej zberné dvory pre obce ako aj odpady z výroby potravín z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu, odpady z úpravy a to spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa. kávy, čaju, prípravy melasy a fermentácie. 20 01 25 - použité jedlé oleje a tuky 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad Každý pôvodca odpadu by mal dbať na to, aby si vybral silného partnera ktorý bude stáť pri požiadavkách a základných potrebách. Základ je, aby poskytované služby spĺňali viac než len štandard a pritom zodpovedali aj príslušnej cene, požadovanej kvalite a požiadavkám zákazníka.

Účtovné informácie
Právna forma
Právnická osoba
IČO: 46754768DIČ: 2023566666IČ DPH: SK2023566666

Zodpovedná osoba

ESPIK infolinka

Zobraziť Viac

E-katalóg

-

Máte pripomienku? Neváhajte nás kontaktovát s návrhom na zlepšenie