Vyhľadávanie
Vyhľadať

Evidenciu odpadov vedieme za našich zákazníkov

Platná do 31. máj 2020

Popis výhody

- bezplatný ročný prístup do systému evidencie odpadov www.evidenciaodpadov.sk - príprava ročných ohlásení o vzniku a nakladaní s dopadom - príprava evidenčných listov - bezplatný prístup k elektronickým zberným dokladom o vývoze odpadu - bezplatný prístup k ročným reportom o vývoze odpadu - pravidelné e-mailové reporty o vývoze odpadu