Vyhľadávanie
Vyhľadať

Certifikovaný koordinátor pre zosúladenie firmy s nariadením GDPR

Platná do 31. december 2020

Popis

Potvrdenie o kvalite a úrovni Vašich služieb má potenciál prispieť k prílevu klientov. Skúsený turista hľadá dobrý hotel v mieste, ktoré nepozná, aj podľa referencií potvrdzujúcich kvalitu jeho služieb, bezpečnosti informácií a komplexnej bezpečnosti zariadenia. Výhodou je získanie komplexných služieb z jedného miesta a tým dosiahnutie optimálnych cien. Uvedenými certifikáciami získate: certifikát a možnosť používania celosvetovo známeho loga ako marketingového nástroja • zvýšenie prestíže u medzinárodnej klientely. TÜV SÜD Slovakia Vám vyjde v ústrety prijateľnými cenami aj pri plnení Vašich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti technických zariadení. Vykonávame okrem iného aj opakované úradné skúšky výťahov, technických zariadení kotolní, posudzovanie projektovej dokumentácie pred stavebným konaním a pod. v zmysle zákona č.124/2006 Z. z. Na túto činnosť máme oprávnenie od Národného inšpektorátu práce č. OPO-000001-07 ako Oprávnená právnická osoba.