Vyhľadávanie
Vyhľadať

Popis firmy

Spoločnosť TOP-Farm Topoľnica vznikla v roku 2010 v dôsledku stúpajúceho dopytu po kvalitnej hydine chovanej konvenčným, t.j. tradičným spôsobom chovu, bez pridania antibiotík, či prípravkov podporujúcich rast hydiny do kŕmnych zmesí. Patríme do malej skupiny chovateľov a spracovateľov hrabavej a vodnej hydiny, zaoberajúcej sa týmto spôsobom chovu. Dôležitým aspektom spôsobu spracovania našej hydiny je, že pri baliacom procese nepoužívame žiadne konzervačné chemické prípravky alebo plyny, ktoré predlžujú trvanlivosť mäsa. Tieto skutočnosti vieme potvrdiť aj množstvom laboratórnych testov. Celý výrobný proces prebieha pod prísnou kontrolou a je sprevádzaný používaním najmodernejších strojov a prostriedkov aktuálne dostupných na trhu.

Účtovné informácie
Právna forma
Právnická osoba
IČO: 46958282DIČ: 2023678019IČ DPH: SK2023678019

Zodpovedná osoba

Výhody

E-katalóg

Aktuálny cenník
Informačný leták TOP-Farm, spol. s r. o.

Máte pripomienku? Neváhajte nás kontaktovát s návrhom na zlepšenie