Searching
Search

Ako zamestnať štátnych občanov Ukrajiny

Zamestnať vo vašom zariadení občanov Ukrajiny, ktorým bolo na Slovensku poskytnuté dočasné útočisko, môžete od 1. marca za zjednodušených podmienok. Vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t. j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári – informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Informácie o možnostiach ubytovania nájdu Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk.

Viac informácií nájdete na stránkach UPSVaR a  https://bit.ly/UPSVaR_ukrajinci a MPSVR SR: https://bit.ly/MPSVRzamestnavanieukrajincov

Podrobné informácie k postupu na trhu práce pre zamestnávateľov a cudzincov nájdete tu:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-cudzinci/ukraina.pdf

 

Partners