Searching
Search

Ďalších 120 miliónov eur pre cestovný ruch

Vláda SR dňa 7. apríla 2021 schválila požiadavku rezortu dopravy o navýšenie financií určených na pomoc gastronomickým prevádzkam a ďalším podnikom v sektore cestovného ruchu. Vďaka tomu bude môcť Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustiť ďalšiu etapu Schémy minimálnej pomoci do výšky do 200 tisíc eur na žiadateľa.

Do niekoľkých dní budú môcť podnikatelia v cestovnom ruchu podávať žiadosti za celé obdobie pandémie. Teda od apríla 2020 do mája 2021 v schéme ,,de minimis”. Aj v ďalšej etape schémy budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizátori kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzky lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. ,,Druhé kolo výzvy rozšíri obdobie, za ktoré budú môcť podnikatelia žiadať podporu na 12 mesiacov, teda od 1. apríla 2020 do 31.marca 2021. Finančné krytie máme však týmto rozhodnutím až do 31.mája 2021. Zmenou oproti prvej etape je, že v novej výzve vypadáva povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu, čím sa schéma otvorí ďalším subjektom,” upresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci „de minimis“.

 

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska vydala k navýšeniu pomoci nasledovné vyhlásenie:

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) víta ďalšiu finančnú časť pomoci, 120 miliónov eur určených na vyplácanie žiadosti v rámci „de minimis“, ktorú schválila Vláda SR. Táto podpora by mala zabezpečiť vyplácanie pomoci od novembra 2020 do mája 2021. Ubytovacie i stravovacie zariadenia, ale aj ostatné služby cestovného ruchu, sú dlhodobo zatvorené kvôli pandémii. Viaceré z nich nie sú schopné splácať základné záväzky a dostali sa do kolotoča dlhov a problémov.

AHRS dlhodobo upozorňuje na kritickú situáciu v segmente cestovného ruchu, ktorý patrí medzi odvetvie najviac postihnuté pandémiou. Napriek cielenej pomoci, ktorá prišla doslova na poslednú chvíľu v decembri 2020, sa stále nepodarilo pomôcť všetkým právoplatným žiadateľom o túto pomoc v schéme „de minimis“, ktorej limit je 200 tisíc eur. Prvých 100 miliónov eur sa vyčerpalo na podporu prevádzok cestovného ruchu veľmi rýchlo a nestačilo ani na cielenú pomoc do konca minulého roka. Naďalej však očakávame, že po schválení tzv. veľkej schémy pomoci Európskou komisiou, vláda dofinancuje aj tieto kompenzácie pre podniky.

AHRS je presvedčená, že najlepšou pomocou pre cestovný ruch je postupné otváranie prevádzok s ohľadom na vývoj pandémie u nás. Súčasťou otvárania bude prirodzene i dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré budú nevyhnutné.

 

Zdroj: MDVSR, AHRS

Foto: Unsplash/ Dan Farrell

Partners