Searching
Search

Hotelieri a kríza na Ukrajine

Prílev vojnových utečencov z Ukrajiny ovplyvňuje hotelový biznis z rôznych aspektov. Na vývoj situácie a prognózy z hľadiska branže sme sa spýtali Mareka Harbuľáka, prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií na tohtoročnej Roadshow AHRS 2022.

Od prvého dňa vojnového konfliktu na Ukrajine sme zaznamenali vysoký počet utečencov, ktorí po dlhej ceste potrebovali pomoc s ubytovaním. Počas prvých dní konfliktu šlo predovšetkým o prenocovanie na jednu noc, keďže takmer všetci títo utečenci smerovali za rodinami alebo priateľmi, či už u nás na Slovensku alebo v zahraničí. Najväčšia záťaž tak bola v prvé dni na ubytovacie zariadenia na východe krajiny, predovšetkým v okolí Zemplínskej Šíravy, Michaloviec, v Humennom i Košiciach. S narastajúcim počtom utečencov, medzi ktorými boli predovšetkým zahraniční študenti, rástla potreba poskytnutia ubytovania aj v Bratislave a blízkom okolí. Šlo o stovky študentov, ktorí čakali aj niekoľko dní na možnosť vrátiť sa domov,“ analyzuje Harbuľák a konkretizuje operatívnu pomoc, ktorú okamžite zorganizovala asociácia hotelierov. „Pripravili sme databázu, v ktorej bolo približne tisíc lôžok. Ďalších viac ako 500 lôžok poskytli naši členovia priamo, na základe rôznych vzťahov, či už s ambasádami alebo inými inštitúciami.“

Nárok na štátny príspevok s podmienkou

S pribúdajúcimi dňami však postupne rástol počet cudzincov utekajúcich pred vojnou, ktorí požiadali na Slovensku o dočasné útočisko. To znamenalo, okrem iného, aj potrebu dlhodobejšieho ubytovania. „Prvých desať dní ukázalo, že v poskytovaní ubytovania nie je systém, a preto sme poukázali na potrebu systémového riešenia, do ktorého by boli zahrnutí nielen hotelieri, ale aj štátne účelové zariadenia a ďalšie zariadenia, ktorými disponujú mestá a obce, či vyššie územné celky.“ Rovnako tak bolo potrebné v reálnom čase sledovať, ako sa tieto kapacity napĺňajú, či uvoľňujú. V týchto dňoch je pripravených viac ako 6 tisíc lôžok pre potreby ubytovania utečencov z Ukrajiny. Zároveň bol schválený príspevok na ubytovanie, ktorí si budú môcť uplatniť aj ubytovacie zariadenia – podnikatelia. Zákon upravuje okrem iného aj podmienky pomoci pri poskytovaní ubytovania vojnovým utečencom vo výške 7 eur/noc za ubytovanie osoby nad 15 rokov a 3,50 eur/noc za ubytovanie osoby do 15 rokov. Maximálne však 500 eur mesačne za poskytnutie 1 izby, 750 eur za poskytnutie 2 izieb, 1 000 eur za 3 izby a 1 250 eur za 4 a viac izieb. Zástupca hotelierov upozorňuje, že na tento príspevok majú iba tí utečenci, ktorí požiadali o dočasné útočisko. Zároveň dodáva, že výška príspevku nepokrýva všetky náklady na ubytovanie, tie sú výrazne vyššie, no aj takúto pomoc sektor víta. Navrhuje však ďalšie systémové riešenia, ako sú príspevok na stravovanie pre dlhodobo ubytovaných občanov Ukrajiny, zrušenie dane z ubytovania pre občanov z Ukrajiny a systémové riešenie pre evidenciu a správu ubytovacích kapacít MV SR a MINDOP.

Vyrieši prílev Ukrajincov deficit zamestnancov v službách?

Prílev odídencov zo susednej krajiny má pre podnikateľov v ubytovacích a stravovacích službách aj ďalší aspekt. Zamestnanie ukrajinských občanov môže pomôcť obom stranám – utečenci získajú prostriedky na živobytie a hotelier chýbajúcu pracovnú silu. Zákon známy ako Lex Ukrajina upravuje aj oblasť zamestnávania Ukrajincov, podľa neho sa štátny občan Ukrajiny môže na našom území zamestnať už počas konania o udelení azylu.
Veľkou výhodou pri zamestnávaní cudzincov z Ukrajiny je príbuzný jazyk, ktorý skráti čas jazykovej bariéry. Problémom môže byť nedostatočná kvalifikácia pre prácu v segmente, no v gastronomických službách a v hotelierstve je viacero pozícií, ktoré nevyžadujú vyššiu kvalifikáciu. Ide často o činnosti, ktoré si ľudia s primeranými zručnosťami dokážu osvojiť veľmi rýchlo. To znamená, že proces zaškolenia trvá iba niekoľko dní. Pri manipulácií s potravinami sa však vyžadujú aj určité vedomosti a zručnosti, ktoré sa preukazujú či už praxou alebo príslušným dokladom o vzdelaní v danom odbore, napríklad kuchár, čašník a podobne. „Ak sa utečenci z Ukrajiny, ktorí majú záujem pracovať v gastre, nevedia preukázať príslušnými dokumentami, je potrebné, aby získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ktoré po skúške vydávajú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Poukázali sme na potrebu zjednotenia študijných materiálov a väčšieho počtu termínov na získanie týchto osvedčení, keďže sme už zaznamenali vyšší dopyt o prácu zo strany utečencov a očakávame, vzhľadom na aktuálny vývoj na trhu práce, že takýchto žiadosti bude pribúdať,“ uvádza Marek Harbuľák praktické kroky branže, pre ktorú môže byť prílev novej pracovnej sily doslova záchranou. Jednou z hlavných tém sektoru totiž stále zostáva deficit zamestnancov. Tí v pandemických časoch zamierili do istejších odvetví a mnohí z nich tam už zostali, ako konštatuje Harbuľák: „Stopercentné výpadky tržieb a masívne prepúšťanie – pandémia a s ňou súvisiaca neistota spôsobila obrovský odliv zamestnancov zo sektoru HORECA, pričom ani mierne zlepšenie epidemickej situácie neobnovilo dôveru pracovníkov a ich obavy o stabilitu zamestnania v týchto oblastiach pretrvávajú.“ 

 

Postpandemický reštart

Hotelierov a majiteľov ubytovacích zariadení čaká po pandémii ďalší rébus – vojnový konflikt na Ukrajine totiž komplikuje plány na letný postpandemický reštart v cestovnom ruchu. Podľa asociácie hotelierov je pomoc pre utečencov z Ukrajiny pre mnohých majiteľov ubytovacích zariadení absolútnou prioritou a voľných postelí pre turistov je tak menej – hotelieri totiž prenajímajú len tú časť hotela, ktorá zostane voľná. Avšak to, dokedy budú utečenci na Slovensku potrebovať ubytovanie, dnes nikto nevie. Marek Harbuľák v tejto súvislosti upozornil, že čím dlhšie bude konflikt na Ukrajine trvať, tým viac sa budú majitelia zariadení rozhodovať medzi tým, či a do akej miery budú pomáhať aj naďalej alebo uprednostnia svoj biznis. Mnohé ubytovacie zariadenia podľa neho totiž musia splácať dlhy z posledných dvoch rokov. Otázkou prežitia je pre nich aj nevyhnutnosť zabezpečiť aspoň-taký príjem, ktorý pokryje ich prevádzkové náklady. Kľúčové preto bude, aby sa čo najviac zariadení zapojilo aspoň malou časťou svojich kapacít do spoločného programu pomocpreukrajinu.sk. Pri zapojení sa do systému vám môžu byť nápomocné informácie asociácie https://www.ahrs.sk/8-aktuality/1428-informacie-k-aktivovaniu-ubytovania .

 

Text: Zlatica Kramárová

Foto: Unsplash/Kevin Buckert a redakcia

Partners