Searching
Search

Hotelieri vítajú štátnu podporu turizmu

 

Príklady dobrej praxe v krajinách so zníženou sadzbou DPH na ubytovacie služby potvrdzujú zvýšenie investícií v tomto sektore, čo prináša so sebou tvorbu nových pracovných miest a rast miezd. Práve mzdy sú ďalším kľúčovým faktorom pri rozvoji služieb v cestovnom ruchu. Vysoké daňovo - odvodové zaťaženie služieb cestovného ruchu, neumožňuje vytvárať také mzdové podmienky, ktoré by prilákali ľudí pre prácu v tomto segmente.

Zväz cestovného ruchu SR očakáva, že zníženie sadzby DPH podporí rast miezd v cestovnom ruchu. V tejto súvislosti bude apelovať na vládu SR, aby prehodnotila zavedenie zníženej sadzby DPH na stravovacie služby.

ZCR SR presadzoval zavedenie nástrojov aktívnej podpory domáceho cestovného ruchu, akými sú rekreačné poukazy, predkladal a presadzoval návrhy, ktoré boli postavené na princípe dobrovoľnosti pre zamestnancov a zamestnávateľov, so zapojením sa štátu vo forme daňových, či odvodových stimulov.

Novela zákona o podpore cestovného ruchu a zavedenie príspevku na rekreáciu bude mať výrazne pozitívny dopad nielen na podnikateľov v cestovnom ruchu, ale odrazí sa v ďalších odvetviach vďaka zamestnanosti, vyššej spotrebe a náraste investícií. ZCR SR však zároveň poukazuje na riziká spojené s povinným poskytovaním rekreačného príspevku pre zamestnávateľov, zamestnávajúcich 50 a viac zamestnancov, ktoré môžu spôsobiť výrazný nárast nákladov pre niektoré podniky.

  „Sme radi, že sa konečne podarilo zaviesť naše priority, ktoré sme presadzovali už veľmi dlhé obdobie. Zníženie sadzby DPH prichádza doslova v poslednej chvíli, pretože cestovný ruch by bez takejto podpory začal stagnovať. A to z dôvodu neustále rastúcich nákladov a tlaku zo strany návštevníkov na kvalitu služieb. Ubytovacie služby sú náročné na pracovnú silu, pritom mzdy v tomto segmente patria dlhodobo k tým najnižším v slovenskom hospodárstve, čo bolo spôsobené vysokým daňovým zaťažením. Zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a počas víkendov tiež zvyšuje cenu práce, ktorá dnes v tomto segmente predstavuje polovicu všetkých nákladov. Veríme, že v krátkom čase sa podarí presvedčiť poslancov o potrebe zníženia DPH aj na stravovacie služby,“ uviedol na margo legislatívnych noviniek prezident ZCR SR a generálny sekretár AHRS Marek Harbuľák a dodáva, že schválenie zníženia DPH za ubytovanie a zavedenie rekreačných poukazov je najdôležitejším opatrením v tejto oblasti za posledné roky.

 

Foto: archív NR SR a redakcie

Partners