Searching
Search

Nový covid automat

Z dôvodu nastupujúcej tretej vlny pandémie koronavírusu bude na Slovensku od 16. augusta platiť nový covid automat. Aké zmeny prinesie?

Ako bolo dlhodobo avizované, základné rozdelenie sa bude odvíjať od rozdelenia klientov na viac a menej rizikové skupiny: na plne zaočkovaných, OTP (očkovaní, testovaní, alebo tí, ktorí covid prekonali) a ostatní, ktorí sa v terminológii vyhlášky označujú ako „základ“ – teda ľudia bez testov, očkovania a prekonania koronavírusu. Od toho, akú klientelu si prevádzky zvolia, závisí stupeň opatrení. Najmiernejšie obmedzenia sú pri plne zaočkovanej klientele a najprísnejšie pri základe. Od klientely teda závisia opatrenia a týka sa to aj počtu účastníkov na akciách a hromadných podujatiach, či návštevách hotelov a reštaurácií. Ktorý režim si prevádzky si momentálne vybrali musia viditeľne označiť v priestoroch prevádzky a dodržiavať ho.

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN

  • Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov: plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.
  • Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.
  • V 3. stupni ohrozenia (čierna) sa majú uzatvárať prevádzky, niektoré, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie prevádzky obchodov a služieb, však budú môcť byť otvorené aj v čiernych okresoch.
  • V 2. a 3. stupni ohrozenia (bordová, čierna) budú musieť prevádzky, ktoré umožnia vstup všetkým zákazníkom, znovu zaviesť hodiny vyhradené pre seniorov nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutých (v pracovné dni od 9:00 do 11:00).
  • Hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú plne zaočkovaní a bude ich viac ako 1000, bude možné organizovať v prípade, že ich organizátori nahlásia najmenej 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V 3. stupni ohrozenia (čierna) bude na takýchto podujatiach môcť byť najviac 100 ľudí.
  • Konkrétne podmienky pre jednotlivé druhy prevádzok a podujatí v jednotlivých stupňoch COVID automatu pre všetky režimy nájdete v samotnej vyhláške, v prehľadnej tabuľkovej forme v COVID automate (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26308/1), vybrané oblasti nájdete aj v priloženej grafike.

Vyhlášku k obmedzeniam prevádzok nájdete tu: https://bit.ly/vyhlaska-240

Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí nájdete tu: https://bit.ly/vyhlaska-241

Vo vyhláškach sa upravuje definícia plne zaočkovanej osoby tak, že už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov.

Vyhlášky zároveň definujú tzv. osoby v režime OTP. Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Kým ešte doposiaľ väčšina krajiny funguje bez obmedzení v zelenej farbe semaforu, zmenu väčšiu ostražitosť pocíti od pondelka 16. augusta v deväť oranžových okresov: Gelnica, Košice I – IV, Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K PREVÁDZKAM

 

Čím sa majú preukazovať zákazníci v režime OTP?

Potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

Ktoré testy platia?

Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu.

Negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

Majú prevádzky právo nahliadnuť do týchto dokladov?

Áno, vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

Čím majú prevádzkovatelia kontrolovať potvrdenia?

V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ Digitálne COVID preukazy EÚ.

Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok?

Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláške – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.

Musia prevádzkovatelia niekomu hlásiť, ktorý protokol si vybrali?

Nie. Musia však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí, a následne ho dodržiavať.

Môžu mať prevádzky v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, rozdielny režim?

Áno, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

Môžu prevádzky tieto režimy striedať?

Vyhláška nestanovuje trvanie týchto režimov, môžu ich jednotlivé prevádzky striedať (napr. bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby.

Zdroj: ÚVZ SR

Foto: archív redakcie

Partners