Searching
Search

Prehľad najdôležitejších zmien opatrení

Dovoľujeme si vás upozorniť na štyri aktualizované vyhlášky, ktoré boli zverejnené vo vestníku vlády SR:

Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri:

  • ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako 2 metre,
  • ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre.

Od 19. januára sa zaviedol nový režim OP+, ktorý je podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické a podobné).

Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.

Plošne sa otvorili prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+).

Otvorili sa všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP).

Rozšíril sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ (predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice).

Prevádzky s obmedzením otváracích hodín môžu mať otvorené do 22:00 – ide napríklad o prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky a odber so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne.

Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nemusia preukazovať negatívnym testom; táto povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou – hotely a podobné služby budú otvorené v režime OP+.

Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania sa ruší obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 %).

Ruší sa kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania (doteraz bolo 50 %).

Fitness centrá sú v režime OP+, zvyšuje sa maximálna kapacita na 50 osôb (alebo 1 osoba na 15 štvorcových metrov)

Je povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP).

Ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách

Ubytovanie pre lyžiarske, snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP

Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.

Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní COVID-19 zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá; v režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

 

REŽIMY OTP, OP a OP+ NA ÚČELY VYHLÁŠOK

Kompletne očkovaní (O):

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. 02. 2022)

osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. 02. 2022)

osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1. 02. 2022.)

deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T):

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu

alebo

antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P):

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní)

Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. 11.2021.

 

OP+

  • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:

- najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka

- najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka

osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,

kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)

kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín

  • osoby do 6 rokov veku bez testu.

 

Prekrytie horných dýchacích ciest: https://bit.ly/vyhlaska-3-2022

OTP režim pre vstup na pracovisko: https://bit.ly/vyhlaska-4-2022

Hromadné podujatia: https://bit.ly/vyhlaska-5-2022

Prevádzky: https://bit.ly/vyhlaska-6-2022

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

 

 

Partners