Searching
Search

Rozšírenie výnimiek pre poskytovanie ubytovania

Do 10. januára mali podľa nariadenia vlády všetky ubytovacie zariadenia na Slovensku vyprevadiť posledného hosťa a do 24. januára už nesmú nikoho neubytovať. Koncom minulého však týždňa Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) rozšíril novú vyhlášku o výnimky, kedy hostí ubytovať môžete. 

Vyhláška ÚVZ SR z 1. januára 2021 o zákaze poskytovania ubytovacích služieb do 24. januára stanovila výnimky pre dlhodobé a karanténne ubytovanie. Dňa 7. januára boli s platnosťou od 11. januára rozšírené výnimky o dve ďalšie situácie, kedy je možné prevádzkovať ubytovacie zariadenie. Ide o krátkodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia (par.1, odsek 2, písm. x)).

Vyhláška zároveň určila špecifické požiadavky pre zariadenia poskytujúce ubytovacie služby v zmysle podmienok tejto vyhlášky v par. 2, odsek 5 nasledovne.

Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r), w) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové služby alebo ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické alebo ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

  1. a) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,
  2. b) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
  3. c) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  4. d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Celé znenie doplnenej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 7. januára 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_2_2021.pdf

 

- red -

Foto: Unsplash

 

Partners