Searching
Search

Silná rodina, silná firma - pozvánka na medzinárodný kongres

S cieľom budovať silné rodiny a silné rodinné firmy organizuje Inštitút Rodinného Businessu už 2. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem, ktorý je svojím rozmerom jedinečný na Slovensku nielen poznatkami, ale aj miestom na výmenu vedomostí, skúseností a inšpirácií.

Kongres sa uskutoční 8. septembra 2021 v Kaštieli Studené v Moste pri Bratislave a privíta viac ako 200 hostí z rodinných firiem a odbornej verejnosti. O svoje praktické skúsenosti a odborné vedomosti sa podelia spíkri z Japonska, Poľska, Talianska, Slovenska a Českej republiky. Účastníci kongresu budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa praktických workshopov zameraných na právne, finančné a obchod rozvíjajúce aspekty rodinného podnikania.

Akým témam sa na kongrese budú venovať slovenskí a zahraniční odborníci a hostia?

  • Podpora rodinného podnikania na Slovensku
  • Inovatívne stratégie rozvoja rodinnej firmy
  • Realizácia Rodinných rád a zriadenie Rodinnej ústavy
  • Implementácia hodnôt do riadenia rodinnej firmy
  • Dedičské plánovanie v rodinnom podniku 
  • Rodinné holdingy a právna ochrana rodinného majetku
  • a mnoho iných tém

Ako povedala Erika Matwij, prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu: "Pri práci na rôznych projektoch a medzigeneračných rozvojových stratégiách som presvedčená, že potenciál rodinných podnikov spočíva v sile obchodných rodín. Je to sila rodiny, ktorá určuje silu firiem, ktoré chcú a sú schopné budovať silné a dlhotrvajúce firmy.”

Príkladom takejto silnej rodinnej firmy je aj 46. nástupca najstaršieho rodinného hotela na svete, Hoshi Ryokan z Japonska, ktorého vám Inštitút na kongrese prináša.

Čaká Vás dôležitý deň pre Vašu rodinu a podnikanie plný získavania praktických rád, inšpirácii a nových pracovných a rodinných kontaktov. Budujte silnú firmu so svojou rodinou!

Lístky sú v predaji na www.irbslovensko.sk

 

PR

Foto: Unsplash

Partners