Searching
Search

Zodpovedne fungovať v režime OP chcú aj wellness centrá a akvaparky

K zmene opatrení od 10. decembra vydala stanovisko aj Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP). Za správny krok považuje najmä zmeny v termínoch a odprezentované uvoľnenia opatrení pre režim OP vzťahujúce sa na obchody, lyžiarske vleky, školy, hotely a reštaurácie, avšak svoj sektor – prevádzky poskytujúce zdravý pohyb a regeneráciu – vidí na okraji záujmu. „Vláda počas leta hrdo a sebaisto avizovala, že je pripravená na tretiu vlnu pandémie. Nám sa ale zdá, že ešte aj teraz koná intuitívne, nesystematicky a robí závažné chyby! Aj vďaka tomu patríme medzi krajiny s najnižšou mierou zaočkovanosti a najdlhšie trvajúcimi obmedzeniami,“ konštatuje Gabriel Somogyi, prezident SAAKP. „Nikde neregistrujeme ani zmienku o uvoľňovaní opatrení pre termálne a umelé kúpaliská. Máme dojem, že prevádzky poskytujúce zdravý pohyb, budovanie imunity a regeneráciu sa dostali na okraj záujmu vlády napriek tomu ako dopomohli k rozvoju cestovného ruchu a zamestnanosti v regiónoch. Pýtame sa, či naši zamestnanci dostanú ako vianočný darček možnosť pracovať a poskytovať služby klientom vyhľadávajúcim regeneráciu a uvoľnenie fyzického a psychického vypätia,“  dodáva Peter Kolenčík, viceprezident SAAKP. Zvyšní členovia prezídia Peter Gurčík, Vladimír Moravčík a Ludovít Lebó apelujú na sľúbené výhody OP, ktoré majú aj v susedných štátoch a aktívne ich využívajú. No podľa nich namiesto podpory domácej ekonomiky Slováci podporujú ekonomiku susedných štátov a náš cestovný ruch je na bode mrazu.

Prvotný cieľ členov asociácie je, aby mohli fungovať a počas prevádzky sa zaväzujú urobiť všetko, čo je v ich silách pre dobro a zdravie zákazníkov, lebo nepochybujú o tom, že pandémia je vážna situácia. „Ak je nám ale prevádzkovanie našich zariadení odopreté, dôrazne žiadame vládu Slovenskej republiky, aby čím skôr predstavila schémy kompenzácie nákladov za udržané pracovné miesta, na fixné náklady ako aj za výpadok tržieb a ušlý zisk.  Taktiež žiadame zjednodušenie a zrýchlenie samotného procesu udeľovania finančnej výpomoci, keďže tlak na naše prevádzky je aj vzhľadom na nárast nákladov energií a tovarov obrovský. Ak sú v štátnej kase peniaze na veľkolepé rozdávanie hotovosti, tak nech sa nezabúda ani na podporu poctivých firiem, ktoré tvoria slovenský cestovný ruch, podporujú domácu ekonomiku a platia všetky dane a odvody,“ uvádzajú vo svojom vyhlásení zástupcovia tejto zložky cestovného ruchu.

 

Zdroj: SAAKP

Partners