Značka: Grófka

Hotelierka, grófka Klára Szakal von Losoncz a jej svet vo svete

Je jedinou grófkou, ktorá na Slovensku premenila rodinný reštituovaný kaštieľ na hotel…