Značka: REšTAURáCIE

Zachráni zníženie DPH pre reštauračné a stravovacie služby branžu?

V januári začali prevádzky fungovať s dlho očakávanou nižšou DPH na reštauračné a stravovacie…