Značka: tímový hráč

Potrebujete nového manažéra? „Vychovajte“ si ho!

Situácia na trhu práce nás čoraz viac núti siahať pri výbere manažérov…